SVERIGE: Nytt räntebesked – fruktar historisk höjning

2022 10 09

Riksbanken uppges höja styrräntan med 75 punkter.

En sådan höjning så skulle med svenska mått mätt innebära en historisk trippelhöjning, rapporterar Expressen.

Beskedet väntas efter att den svenska inflationen fortsätter att skena – i augusti steg den till 9 procent.

Höjt två gånger

Riksbanken har under 2022 höjt styrräntan vid två tillfällen.

Då har höjningen legat på 25 respektive 50 punkter.

För närvarande ligger styrräntan dock på 0,75 procent, vilket innebär att den ligger under Europeiska Centralbanken, ECB, som höjde sin styrränta med 0,75 procentenheter till 1,5 procent i september.

Kamp mot inflationen

Att höja styrräntan är Riksbankens drag för att vinna kampen mot inflationen.

Målet är att nivån ska ligga på 2 procent – istället för 9 procent som det var under föregående månad.

Så påverkas hushållen: "Chockerande effekt"

När styrräntan förändras påverkar de även de rörliga boräntorna, som redan är på väg uppåt.

Drygt hälften av alla svenskar som tagit bolån har gjort så med just rörlig ränta, enligt Expressen.

Flera experter varnar nu för att räntebeskedet kan slå mycket hårt mot hushållens ekonomi.

– De flesta hushåll är förhoppningsvis medvetna om att de rörliga bolåneräntorna kommer att stiga kraftigt under hösten. Det kommer att bli enormt tufft, tillsammans med skenande elräkningar blir det en rentav chockerande effekt för många, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, till Svensk Dagbladet.

"Allt är tvärtom"

Hon tillägger:

– Det är en ny tid nu. Allt det vi har haft i decennier – låga räntor, köpfest, kraftigt stigande tillgångspriser – precis allt är nu helt tvärtom.

"Risk för 100 punkter hög"

Riksbanken lämnar sitt besked 09.30 på tisdagsförmiddagen.

Det fruktas dock bli än mer än de 75 punkter det spekuleras om.

40 procent som svarat i en marknadsenkät från SEB tror att det snarare blir en höjning av styrräntan med 100 punkter.

– Risken för att det blir 100 punkter är rätt så hög. Men vår huvudlinje är att det blir en höjning med 75 punkter, säger Mattias Persson, chefsekonom på Swedbank, till SvD.

Foto: Riksbanken

Text: Redaktionen


Sänker skatten

2024 04 23

Regeringen överväger flera nya skattesänkningar.

Det uppger finansdepartementet på måndagskvällen.

– Inför budgetpropositionen för 2025 är det angeläget att flera skatteförslag kan förberedas genom remittering för att möjliggöra en samlad behandling av skatteförslag med budgeteffekter, framhåller departementet i ett uttalande.

Det handlar bland annat om följande förslag på skattesänkningar:

  • Sänkt skatt på arbetsinkomster
  • Sänkt skatt på pension
  • Sänkt flygskatt

– Inflationsbekämpningen har fungerat. Vi ser nu att inflationen sjunker på bred front och vi förväntas nå inflationsmålet i år. Inför arbetet med budgeten i höst är fokus att bygga ett rikare och tryggare Sverige.

–  Remisserna fokuserar primärt på tre områden, fortsätta stötta hushåll och företag som har det tufft, öka drivkrafterna till sparande och arbete, och att göra det enklare att driva företag i Sverige, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

1 900 kronor

Enligt förslaget om sänkt skatt på arbetsinkomster föreslås det ordinarie jobbskatteavdraget förstärkas med 8,1 miljarder kronor.

Det skulle innebära att skatten i genomsnitt minskar med cirka 1 900 kronor per år för de som omfattas, uppger regeringen.

Pensionskatten föreslås sänkas genom att det förhöjda grundavdraget för personer som fyllt 66 år förstärks med totalt 1,84 miljarder kronor.

– I genomsnitt minskar skatten med ca 1 100 kronor per person och år för de som omfattas av förslaget om förstärkning av det förhöjda grundavdraget, framhåller regeringen.

Flygskatten föreslås sänkas med 39, 162 eller 259 kronor per passagerare – beroende på slutdestination för flygresan. 

SD måste ge grönt ljus

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Det är dock inte säkert att regeringen och Sverigedemokraterna går vidare med samtliga skattesänkningar som föreslås.

Finansminister Elisabeth Svantesson betonar att det ekonomiska läget, reformutrymmet, finansieringsbehovet och överläggningar mellan regeringen och SD kan komma att påverka om förslagen presenteras i höstbudgeten eller inte.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen


Militären bekräftar – skarp insats vid Gotland

2024 04 22

Under söndagen noterades två kraftiga smällar i Visby på Gotland.

Händelserna väckte stor uppmärksamhet. Tidigt spekulerades det i att Försvarsmakten låg bakom smällarna, men varken Gotlands regemente P18 eller Försvarsmaktens vakthavande kommunikatör kunder bekräfta uppgifterna. Aktörerna uppgav dock att smällarna sannolikt berodde på stridsflygplan som brutit ljudvallen.

Under måndagen går flygvapnet ut med nya uppgifter om smällarna, som var så kraftiga att fönsterrutor började skallra.

Enligt flygvapnets kommunikationschef Louise Levin orsakades smällarna av två stridsflygplan, som genomförde en ”skarp insats”.

– Det var ingen övning utan en skarp insats. Det var en rote Jas 39 Gripen ur vår incidentberedskap som genomförde en incidentinsats, säger hon till tidningen Hela Gotland.

En så kallad rote är benämningen på ett par stridsflygplan som bildar en tät formation.

”Skarp insats”

Under söndagen framkom uppgifter om att smällarna var en del av en pågående militärövning på Gotland.  Louise Levin tillbakavisar uppgifterna.

– Nej, det var en skarp insats, men mer kan jag inte säga, säger flygvapnets kommunikationschef. 

”Ständigt beredda”

Flygvapnet genomför regelbundet insatser för att säkra Sveriges luftrum.

Det finns alltid stridsflygplan redo att lyfta från en bas någonstans i Sverige. Den så kallade incidentberedskapen handlar om att lösa skarpa uppgifter, inom såväl jakt och attack som spaning. Det kan även handla om att identifiera och dokumentera aktiviteter i närområdet, till exempel militära övningar, flygplan eller fartyg.

Efter Rysslands invasion av Ukraina har flygvapnet följt händelseutvecklingen noga.

– Risken för ett väpnat angrepp mot Sverige är på kort sikt fortsatt låg, men vi är ständigt beredda. Vi anpassar beredskapen och ligger alltid steget före vilket ger oss handlingsfrihet att agera vid uppkomna oförutsägbara händelser. Jag känner mig trygg i att vi har en god beredskap i det svenska flygvapnet och Försvarsmakten, säger flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström i ett uttalande.

Foto: Försvarsmakten

Text: Redaktionen