Nytt gasbesked från diktatorn

2022 10 12

Ryssland är redo att återuppta gasexporten till Europa via gasledningen Nord Stream 2.

Det säger landets diktator Vladimir Putin på ett energiforum i Moskva, rapporterar Reuters.

– Enligt Putin kan rysk gas fortfarande levereras till Europa via en kvarvarande intakt del av Nord Stream 2-ledningen, skriver nyhetsbyrån.

Det är dock upp till EU:s domstol att godkänna Putins förslag.

Utredning pågår

En internationell utredning angående de förmodade sabotagen mot gasledningarna Nord Stream 1 och 2 pågår för närvarande.

Sveriges säkerhetspolis, Säpo, har tidigare meddelat att myndigheten avslutat sin brottsplatsundersökning . Säpo har fastslagit att misstanken om grovt sabotage har stärkts.

Rören kan lagas enligt Putin

Vladimir Putin har utryckt att det är möjligt att reparera de skadade gasledningarna, men att det är upp till Ryssland och Europa att ta ett gemensamt beslut.

Tre av Nord Streams rörledningar är skadade. 

Endast ett av de fyra rören fungerar. Röret tillhör Nord Stream 2.

Det innebär att export via Nord Stream 2, som har en årlig kapacitet på 27,5 miljarder kubikmeter, kan återupptas.

– Ryssland är redo att återuppta gasexporten via gasledningen om Europa vill det, säger Putin enligt Reuters.

Nord Stream 2

Gasledningen som går mellan Ryssland och Tyskland är cirka 246 mil lång.

Planen var att den skulle tas i bruk i slutet av 2019, men efter omfattande sanktioner från USA fördröjdes projektet.

I september 2021 var gasledningen klar för att tas i drift, men tillstånd från tyska myndigheter saknades.

I samband med Rysslands invasion av Ukraina meddelade Tysklands regering att landet stoppat certifieringen av den rysk-tyska gasledningen.

Certifieringen behövs för att Nord Stream 2 ska kunna tas i bruk.

Den 27 september 2022 upptäcktes tre läckage från Nord Stream 1 och 2. Två av läckorna inträffade i svensk ekonomisk zon.

Ingen aktör har pekats ut som skyldig, men Säpo har konstaterat att det inte kan uteslutas att främmande makt legat bakom läckagen.

Foto: President of Russia

Text: Redaktionen