Nytt förslag om elstöd klart – gör en förändring

2023 01 04

Svenska kraftnät har idag lagt fram ett nytt förslag om elstöd.

Det meddelar myndigheten i ett pressmeddelande.

Förslaget riktas till de företag som väntat på besked om elstöd och kommer till stor del att bygga på samma modell som det som gäller för hushållen.

Precis som sagt gäller det näringsidkare och juridiska personer i elområde 3 och 4, men med tillägget att det finns ett tak på två miljoner euro (cirka 22 miljoner kronor) som ej får överstigas.

Anledningen är statsstödsregler från EU.

Ersättningsnivåerna bygger på hur stort medelpriset har varit i elområdena i relation till ett referenspris på 75 öre kWh. Då medelpriset i elområde 1 och 2 har varit lägre än referenspriset under perioden ges inget elstöd, säger Malin Stridh, avdelningschef Elmarknad på Svenska kraftnät, till myndighetens hemsida. 

Avgörs av förbrukning

Elstödets storlek avgörs av förbrukningen under perioden oktober 2021 till september 2022. I elområde 4 uppgår ersättningen till 0,79 kronor per förbrukad kWh och i elområde 3 är det 0,50 kronor som gäller.

Dessutom ska man ha haft ett giltigt elnätsavtal den 17 november 2022.

Pekar ut skillnaderna

Enligt Svenska kraftnät finns det specifikt en förändring i dagens förslag jämfört med det som lades fram i höstas.

– Vår tidigare ansökan var baserad på en generell modell för elstöd till alla elkunder med syfte att inte omfattas av EU:s stadsstödregler. Detta för att möjliggöra en så snabb utbetalning som möjligt till alla som har drabbats av höga elpriser. Nuvarande modell är utformad med hänsyn till Energimarknadsinspektionens beslut den 16 november avseende den modell vi då presenterade och de tillägg till modellen Ei då gjorde samt till gällande statsstödsregler, säger Malin Stridh till Svenska kraftnäts hemsida.

Oklart om utbetalning

Vad som dock ännu inte är klart är när pengarna kommer att betalas ut till de företagare som har rätt till stödet.

– Vi kan i dagsläget inte svara på när stödet betalas ut då en mängd faktorer påverkar. Vi har hemställt till regeringen om att en annan myndighet ska hantera utbetalningarna.

Drog tillbaka förslag

Dagens besked kommer efter att närings- och energiminister Ebba Busch (KD) före jul meddelat att regeringen drog tillbaka sitt förslag om elstöd till företag, just på grund av att det bröt mot EU:s statsstödregler.

– Sverige kan inte gå vidare med det stöd som Svenska kraftnät föreslog, sade ministern på en pressträff den 22 december.

Det som är dagens krassa besked och verklighet är att regeringen nu behöver ta tag i den här situationen och ge ett förnyat uppdrag till Svenska kraftnät. Det här är ingenting som vi tar lätt på, förklarade Ebba Busch vidare.

Foto: T. Arlemo Svenska kraftnät

Text: Redaktionen