JUST NU: Nytt förslag – gäller personer som semestrar i hemlandet

2023 04 03

Uppehållstillståndet ska dras tillbaka för personer som åker på semester i hemlandet, trots att de har uppgett att de flytt på grund av hot.  

Det föreslår Moderaterna.

Förslaget är en del av regeringens åtgärder för att skärpa politiken mot fusk med uppehållstillstånd.

Personer som semestrar i sina hemländer – trots att de sagt att de flytt på grund av hot – ska bli av med sitt uppehållstillstånd.

Det betonar migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M).

Hon har gett Migrationsverket i uppdrag att utreda frågan.

– Uppdraget är bredare än hemresor, det handlar om att identifiera alla typer av fusk.

– Men det mest iögonenfallande är om svenska folket prioriterar resurser för att ge folk skydd när det sedan visar sig att de inte alls har skyddsbehov. Det tror jag många är upprörda över, säger Maria Malmer Stenergard till Expressen.

Vill utreda personerna

Enligt migrationsministern finns det många människor som åker tillbaka till sina hemländer kort efter att de beviljats skydd i Sverige på grund av den upplevda hotbilden i hemlandet.

– I sådana fall talar mycket för att man inte gett korrekta uppgifter. Då måste det inledas en utredning, ett arbete som har varit extremt eftersatt under tidigare regeringar, säger Maria Malmer Stenergard till Expressen.

Ytterligare förslag

Regeringen vill även se skärpta villkor för anhöriginvandring och att möjligheten till uppehållstillstånd av humanitära skäl begränsas.

I en lagrådsremiss föreslås det bland annat att åldersgränsen för att neka uppehållstillstånd på grund av anknytning ska höjas.

Det föreslås även att möjligheterna till undantag från försörjningskravet för anhöriga begränsas.

Migrationsverket har pekat ut vissa svårigheter med att tillämpa de nya reglerna.

– Förändringarna kan innebära att Migrationsverket i en högre andel ärenden behöver avgöra om det är förenligt med Sveriges internationella åtaganden att försörjningskravet upprätthålls. Det kan kräva både mer tid och resurser av myndigheten, säger Anna Lindblad, biträdande rättschef på Migrationsverket, med anledning av att myndighetens yttrande lämnats till regeringen.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen