Nytt förslag för riksdagen – ledig dag ska avskaffas

2023 01 27

Sverigedemokraterna vill införa en ny grundlag baserad på “nationella socialkonservatismen grunder”.

Anledningen är att den nuvarande grundlagen, som formulerades på 1970-talet, anses omodern och inte representativ för dagens samhälle.

I en motion till riksdagen presenterar nu ledamöter för partiet omfattande förslag på hur en ny grundlag ska se ut, rapporterar Aftonbladet.

Röd dag ska bort

Bland annat ska Sveriges alla helgdagar, det vill säga röda dagar då majoriteten av Sveriges anställda är lediga, skrivas in i grundlagen.

Dessa ska vara av såväl sekulär som kristen och hednisk karaktär. Alla högtider får skrivas in – förutom en.

Första maj, arbetarrörelsens internationella högtidsdag, ska avskaffas och ersättas med en dag som har koppling till det “svenska arvet”.

Förslagsvis en dag som uppmärksammar minnet av ledaren för Engelbrektsupporet på 1400-talet, anser SD.

– Att man ska fira en politisk dag för några få enskilda partier. Det kan vi inte tycka är rimligt. Hade man gjort om den till en demokratins dag till exempel, då hade det varit en annan sak. Då kunde alla partierna äga den dagen, säger Matheus Enholm, SD:s ledamot i Konstitutionsutskottet och en av de som står bakom motionen, till Aftonbladet.

Vill fira kungens födelsedag

Det är inte första gången SD lägger fram förslag om att ta bort första maj som röd dag.

En liknande motion lämnades in av Mattias Karlsson och Erik Almqvist 2012.

– Till skillnad från våra övriga helgdagar är den inte knuten till en tradition som har omfattats av hela folket, utan endast av en ideologisk och politisk gruppering. På grund av detta faktum har den därför också ofta haft en splittrande snarare än en enande inverkan på samhället, skrev SD-politikerna i motionen då.

Duon pekade ut exempelvis kungens födelsedag, Valborgsmässoafton eller Annandag pingst som ersättare till första maj.

Åkesson vill omfamna

Tidigare har dock partiledare Jimmie Åkesson (SD) öppnat för att Sverigedemokraterna snarare ska anamma första maj och utnyttja dagen till max.

– Vi har diskuterat genom åren, inte minst med partiledningen om att vi har ett väldigt stöd inom LO-kollektivet och ser oss som en del av den moderna arbetarrörelsen. Egentligen borde kanske också vi ha evenemang på första maj eftersom en stor del av våra väljare är löntagare, sade Åkesson till SVT 2020. 

Förbud för regnbågsflaggan

Utöver att byta ut röda dagar har Sverigedemokraterna fler förslag. 

Bland annat ska grundlagen inkludera en ny flaggdag där enbart svenska, regionala och myndigheters flaggor ska få vaja.

Med andra ord blir det stopp för den så kallade regnbågsflaggan.

– Ja, så blir det ju. Det vet jag. Jag jämställer den med andra politiska organisationer. Sverigedemokraterna är inte välkomna i deras organisation. Ska då deras flagga sitta på demokratiska myndighetsbyggnader? Jag tycker inte att den ska vara där, jag tycker inte att SD:s flagga ska vara där och jag inte inte att Volvos flagga ska vara där. Det blir inte rätt, säger Matheus Enholm.

Ytterligare förslag

På listan över nya grundlagsförändringar finns även nedanstående förslag i SD:s motion:

- Grundlagen ska inledas med en historia om Sverige och svenskarna för att tydliggöra för vem den avser
- Addera politisk åsikt som grund för diskriminering
- Ta bort stöd avseende kultur och samfundsliv för minoriteter med undantag för samer, judar, finnar, tornedalingar och romer
- Kriminalisering av skändning av den svenska flaggan

Foto: E. A. Unuabona resp D. Coffman

Text: Redaktionen