JUST NU: Regeringen presenterar nytt elstöd

2023 01 09

Regeringen vill införa ett nytt elstöd för hela Sverige.

Det bekräftar energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) på en pressträff.

Det nya elstödet kommer att beräknas på spotpriserna under november och december 2022.

Under perioden har samtliga elområden tampats med höga spotpriser.

– Vi kommer att ge ett uppdrag till Svenska kraftnät om ett elstöd som riktas till hela Sverige, det vill säga samtliga elområden, säger Ebba Busch på pressträffen.

Svenska kraftnät får därmed i uppdrag att skicka in en ny ansökan till Energimarknadsinspektionen.

De outnyttjade kapacitetsavgifter som finns tillgängliga i dag ska användas för att betala ut det nya elstödet.

Myndigheten ska senast den 30 januari inkomma med sin nya ansökan.

Utbetalning under våren

Stödet väntas betalas ut någon gång under våren.

Det kommer inte att ersätta det befintliga elstöd som regeringen och Svenska kraftnät tidigare har presenterat och som kommer att betalas ut i februari. 

En ny situation

Det nya elstödet kommer att beräknas på samma sätt och utgår från den tidigare modellen som Svenska kraftnät tagit fram.

Ebba Busch förklarar att regeringen har fattat beslutet eftersom elpriserna har varit höga i hela Sverige under november och december.

– Vi har plötsligt en situation där även elområde 1 och 2 drabbas av elpriser över spotpriset över 75 öre kilowattimmen. Återigen, det nya elstöd, som ska beräknas och som vi presenterar, kommer att baseras på spotpriserna i november och december 2022. Återigen kommer det vara ett stöd som syftar till att stötta hushållen framåt, genom den här svåra tiden, framhåller ministern. 

Förbrukningstak

Det nya elstödet utgår från den tidigare modellen, men tre nya saker tillkommer:

- Samtliga hushåll i Sverige kan ta del av stödet.

- Svenska kraftnät ska pröva om det går att införa ett förbrukningstak.

- Svenska kraftnät ska även pröva om förbrukningstaket går att sättas på olika nivåer, eftersom norra Sverige har ett kallare klimat jämfört med de södra delarna av landet.  

Fortsatt tufft läge

På pressträffen understryker Ebba Busch att regeringen går en svår balansgång.

Enligt ministern måste regeringen balansera att stötta svenska hushåll under en energikris samtidigt som de måste föra en återhållsam ekonomisk politik.

– Regeringens absoluta prioritet är att ta svenska hushåll genom vintern,  betonar Ebba Busch.

Text: Redaktionen


Kraftig branschvarning – 800 000 kan förlora jobbet

2023 12 09

Staten måste omedelbart agera för att rädda 800 000 personers arbete.

Den kraftiga varningen kommer nu i samband med en omfattande omställning inom industrin.

Om en sådan överhuvudtaget ska vara möjlig krävs inte bara fossilfri och leveranssäker el – det krävs också till konkurrenskraftiga priser.

– Det är en förutsättning för Sveriges roll som ledande industrination och alldeles avgörande för de 800 000 personer som jobbar i industrin, framhåller arbetsgivarorganisationen IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, i ett pressmeddelande.

Vädjar till statsministern

Varningen kommer efter att Industrirådet, som representerar samtliga parter inom industrin, släppt rapporten “Elektrifiering är nyckeln till framgång”.

I rapporten lyfts det fram förslag på reformer – som ska innebära snabba och kraftiga utbyggnader av elproduktion och elnät i Sverige.

Nu vädjar IKEM till statsministern och regeringen att agera.

– Om staten inte möter behovet så riskerar företagen att tvingas lämna Sverige, säger Malin Johansson, energi- och klimatansvarig i organisationen.

– Det är en stor riskfaktor för de 800 000 personer som jobbar i industrin, och ytterligare 80 000 i underleverantörsledet.

Två alternativ

IKEM understryker att det är helt avgörande för näringslivet att genomgå klimatomställningen.

Men som läget ser ut just nu ser man bara två scenarier utspela sig.

– Antingen tar staten ansvar för svensk elförsörjning genom en kraftig utbyggnad av näten, säger Malin Johansson

– Då kan en konkurrenskraftig och grön industri blomstra. 50 000 nya jobb kommer att skapas och Sverige kan upprätthålla sin roll som ledande industrination, säger Malin Johansson.

"Regeringen ska inte förvänta sig"

Det andra alternativet är betydligt värre, enligt IKEM, och innebär stora konsekvenser.

– Men får företagen inte den fossilfria el som krävs, som kemiindustrin i Västra Götaland, så blir det heller ingen omställning, betonar organisationens klimatansvariga vidare.

– Då ska regeringen inte heller förvänta sig att företagen kommer kunna investera och finnas i Sverige, avslutar Malin Johansson.

Foto: Armin Dröge Regeringskansliet

Text: Redaktionen


UPPGIFTER: Betydande förändring för användare av Swish

2023 12 08

Den som vill använda betalningsappen Swish för större betalningar kan behöva tänka om.

Mycket tyder på att det kommer att bli betydligt svårare att höja sin Swishgräns.

Detta eftersom antalet bedrägeriförsök via Swish har ökat markant.

Nu kan Sverige storbanker tvingas att agera och ändra sina rutiner för betalningsappen.

Det framhåller Hans Lindberg, som är vd på Svenska bankföreningen.

– Jag skulle gissa att vi får se mer åtstramning, att det blir svårare för bankkunderna att höja sina Swishbelopp. Det måste finnas mer trögheter än det finns i dag, säger han till SR Ekot.

Stämningsansökan mot Nordea

Hans Lindbergs nya bedömning presenteras endast en dag efter att Konsumentombudsmannen, KO, lämnat in en stämningsansökan mot Nordea med anledning av att en kund lurats att swisha över 100 000 kronor till en bedragare.

Nordeakunden John-Erik blev uppringd av en bedragare som påstod att han utsatts för id-kapning och att 100 000 kronor hade försvunnit från hans bankkonto.

Bedragaren hävdade att det enda sättet att få tillbaka pengarna var att göra en ”makuleringstransaktion” via Swish. Numret som angavs för Swish-överföringen visade sig dock kontrolleras av bedragaren. Pengarna gick därmed förlorade.  

Nu ska KO pröva om mannen kan ha rätt till ersättning från Nordea.

– För att få John-Eriks sak prövad av domstol har KO beslutat att bevilja så kallat KO-biträde och där talan nu har väckts vid Stockholms tingsrätt, framhåller man i ett uttalande.

Ändrade villkor kunde stoppat bedragaren

Svenska bankföreningens Hans Lindberg anser att nya Swishrutiner för storbankerna skulle kunna förhindra bedrägerier som det som John-Erik utsattes för.

– Vid en transaktion på över 5 000 spänn borde bankerna reagera och kräva att kunden måste ta kontakt för att kunna genomföra betalningen, säger han till radion.

Fakta KO-biträde

- KO-biträde innebär att myndigheten går in som konsumentens ombud i en tvist mot ett företag och att staten står för rättegångskostnaderna om konsumenten skulle förlora målet.

- KO-biträde är en ovanlig åtgärd och något som myndigheten bara beviljar när ett fall är av stor principiell betydelse.

Källa: Konsumentverket

Foto: Swish 

Text: Redaktionen