JUST NU: Regeringen presenterar nytt elstöd

2023 01 09

Regeringen vill införa ett nytt elstöd för hela Sverige.

Det bekräftar energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) på en pressträff.

Det nya elstödet kommer att beräknas på spotpriserna under november och december 2022.

Under perioden har samtliga elområden tampats med höga spotpriser.

– Vi kommer att ge ett uppdrag till Svenska kraftnät om ett elstöd som riktas till hela Sverige, det vill säga samtliga elområden, säger Ebba Busch på pressträffen.

Svenska kraftnät får därmed i uppdrag att skicka in en ny ansökan till Energimarknadsinspektionen.

De outnyttjade kapacitetsavgifter som finns tillgängliga i dag ska användas för att betala ut det nya elstödet.

Myndigheten ska senast den 30 januari inkomma med sin nya ansökan.

Utbetalning under våren

Stödet väntas betalas ut någon gång under våren.

Det kommer inte att ersätta det befintliga elstöd som regeringen och Svenska kraftnät tidigare har presenterat och som kommer att betalas ut i februari. 

En ny situation

Det nya elstödet kommer att beräknas på samma sätt och utgår från den tidigare modellen som Svenska kraftnät tagit fram.

Ebba Busch förklarar att regeringen har fattat beslutet eftersom elpriserna har varit höga i hela Sverige under november och december.

– Vi har plötsligt en situation där även elområde 1 och 2 drabbas av elpriser över spotpriset över 75 öre kilowattimmen. Återigen, det nya elstöd, som ska beräknas och som vi presenterar, kommer att baseras på spotpriserna i november och december 2022. Återigen kommer det vara ett stöd som syftar till att stötta hushållen framåt, genom den här svåra tiden, framhåller ministern. 

Förbrukningstak

Det nya elstödet utgår från den tidigare modellen, men tre nya saker tillkommer:

- Samtliga hushåll i Sverige kan ta del av stödet.

- Svenska kraftnät ska pröva om det går att införa ett förbrukningstak.

- Svenska kraftnät ska även pröva om förbrukningstaket går att sättas på olika nivåer, eftersom norra Sverige har ett kallare klimat jämfört med de södra delarna av landet.  

Fortsatt tufft läge

På pressträffen understryker Ebba Busch att regeringen går en svår balansgång.

Enligt ministern måste regeringen balansera att stötta svenska hushåll under en energikris samtidigt som de måste föra en återhållsam ekonomisk politik.

– Regeringens absoluta prioritet är att ta svenska hushåll genom vintern,  betonar Ebba Busch.

Text: Redaktionen