JUST NU: Nytt covidvaccin till Sverige

2022 08 12

Ett nytt covidvaccin kommer att levereras till Sverige senast den 1 september.

Vaccinet är ett mRNA-vaccin och kommer att ersätta de ursprungliga vaccin som finns i Sverige, rapporterar TV4.

– Blir man erbjuden att vaccineras med det ska man absolut göra det, men jag betonar att oavsett vilket vaccin det är ska man ta det, säger vaccinforskaren Matti Sällberg till tv-kanalen

Vaccinet är framtaget av Pfizer Biontech och Moderna. Sju miljoner doser kommer att levereras till Sverige.

Mereffektivt

Det nya vaccinet beskrivs som mer effektivt mot smitta, då det skyddar mot den ursprungliga varianten av viruset och samtliga varianter av omikron.

Just nu står varianten BA.5, som är en undergrupp till virusvarianten omikron, för majoriteten av antalet fall av covid-19 i Sverige.

– Det finns tecken på att BA.5 kan undvika immunförsvaret och smitta personer som är vaccinerade eller har genomgått tidigare covid-19-infektion, framhåller Folkhälsomyndigheten.

Smittan ökar

Antalet fall av covid-19 ökar i Sverige.

– Under vecka 31 rapporterades 5 865 nya bekräftade fall av covid-19 i Sverige, vilket är en ökning med 12 procent jämfört med vecka 30. Ökningen ses i de flesta åldersgrupper samt bland boende på särskilda boenden för äldre (SÄBO) och personer med hemtjänst, skriver FHM i ett pressmeddelande.

Den ökade smittspridningen under sommaren har lett till en ökning av antalet nyinlagda patienter på IVA.

– Ökningarna sker från låga nivåer. Hittills har 15 nya intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19 rapporterats under vecka 31. De föregående tre veckorna rapporterades 51 nya intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19, i medeltal 17 patienter per vecka, skriver FHM.

Stanna hemma vid symptom 

Antalet personer som avlidit med bekräftad covid-19 har också ökat.

Under vecka 29 har 94 dödsfall rapporterats.

Föregående tre veckor (vecka 26–28) var medeltalet 51 dödsfall per vecka. Av de rapporterade avlidna vecka 29 hade 55 personer hemtjänstinsatser eller var boende på SÄBO, uppger FHM.

– Nu när allt fler återvänder till sina arbetsplatser och skolorna startar efter sommaren är det viktigt att vara uppmärksam och stanna hemma och undvika kontakt med andra om man är sjuk med symtom som kan vara covid-19. Att vaccinera sig och ta de påfyllnadsdoser som man erbjuds är fortsatt det bästa skyddet mot svår sjukdom och död, säger avdelningschef Sara Byfors.

Foto: M. Napo

Text: Redaktionen