JUST NU: Nytt covidvaccin till Sverige

2022 08 12

Ett nytt covidvaccin kommer att levereras till Sverige senast den 1 september.

Vaccinet är ett mRNA-vaccin och kommer att ersätta de ursprungliga vaccin som finns i Sverige, rapporterar TV4.

– Blir man erbjuden att vaccineras med det ska man absolut göra det, men jag betonar att oavsett vilket vaccin det är ska man ta det, säger vaccinforskaren Matti Sällberg till tv-kanalen

Vaccinet är framtaget av Pfizer Biontech och Moderna. Sju miljoner doser kommer att levereras till Sverige.

Mereffektivt

Det nya vaccinet beskrivs som mer effektivt mot smitta, då det skyddar mot den ursprungliga varianten av viruset och samtliga varianter av omikron.

Just nu står varianten BA.5, som är en undergrupp till virusvarianten omikron, för majoriteten av antalet fall av covid-19 i Sverige.

– Det finns tecken på att BA.5 kan undvika immunförsvaret och smitta personer som är vaccinerade eller har genomgått tidigare covid-19-infektion, framhåller Folkhälsomyndigheten.

Smittan ökar

Antalet fall av covid-19 ökar i Sverige.

– Under vecka 31 rapporterades 5 865 nya bekräftade fall av covid-19 i Sverige, vilket är en ökning med 12 procent jämfört med vecka 30. Ökningen ses i de flesta åldersgrupper samt bland boende på särskilda boenden för äldre (SÄBO) och personer med hemtjänst, skriver FHM i ett pressmeddelande.

Den ökade smittspridningen under sommaren har lett till en ökning av antalet nyinlagda patienter på IVA.

– Ökningarna sker från låga nivåer. Hittills har 15 nya intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19 rapporterats under vecka 31. De föregående tre veckorna rapporterades 51 nya intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19, i medeltal 17 patienter per vecka, skriver FHM.

Stanna hemma vid symptom 

Antalet personer som avlidit med bekräftad covid-19 har också ökat.

Under vecka 29 har 94 dödsfall rapporterats.

Föregående tre veckor (vecka 26–28) var medeltalet 51 dödsfall per vecka. Av de rapporterade avlidna vecka 29 hade 55 personer hemtjänstinsatser eller var boende på SÄBO, uppger FHM.

– Nu när allt fler återvänder till sina arbetsplatser och skolorna startar efter sommaren är det viktigt att vara uppmärksam och stanna hemma och undvika kontakt med andra om man är sjuk med symtom som kan vara covid-19. Att vaccinera sig och ta de påfyllnadsdoser som man erbjuds är fortsatt det bästa skyddet mot svår sjukdom och död, säger avdelningschef Sara Byfors.

Foto: M. Napo

Text: Redaktionen


Kraftig branschvarning – 800 000 kan förlora jobbet

2023 12 09

Staten måste omedelbart agera för att rädda 800 000 personers arbete.

Den kraftiga varningen kommer nu i samband med en omfattande omställning inom industrin.

Om en sådan överhuvudtaget ska vara möjlig krävs inte bara fossilfri och leveranssäker el – det krävs också till konkurrenskraftiga priser.

– Det är en förutsättning för Sveriges roll som ledande industrination och alldeles avgörande för de 800 000 personer som jobbar i industrin, framhåller arbetsgivarorganisationen IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, i ett pressmeddelande.

Vädjar till statsministern

Varningen kommer efter att Industrirådet, som representerar samtliga parter inom industrin, släppt rapporten “Elektrifiering är nyckeln till framgång”.

I rapporten lyfts det fram förslag på reformer – som ska innebära snabba och kraftiga utbyggnader av elproduktion och elnät i Sverige.

Nu vädjar IKEM till statsministern och regeringen att agera.

– Om staten inte möter behovet så riskerar företagen att tvingas lämna Sverige, säger Malin Johansson, energi- och klimatansvarig i organisationen.

– Det är en stor riskfaktor för de 800 000 personer som jobbar i industrin, och ytterligare 80 000 i underleverantörsledet.

Två alternativ

IKEM understryker att det är helt avgörande för näringslivet att genomgå klimatomställningen.

Men som läget ser ut just nu ser man bara två scenarier utspela sig.

– Antingen tar staten ansvar för svensk elförsörjning genom en kraftig utbyggnad av näten, säger Malin Johansson

– Då kan en konkurrenskraftig och grön industri blomstra. 50 000 nya jobb kommer att skapas och Sverige kan upprätthålla sin roll som ledande industrination, säger Malin Johansson.

"Regeringen ska inte förvänta sig"

Det andra alternativet är betydligt värre, enligt IKEM, och innebär stora konsekvenser.

– Men får företagen inte den fossilfria el som krävs, som kemiindustrin i Västra Götaland, så blir det heller ingen omställning, betonar organisationens klimatansvariga vidare.

– Då ska regeringen inte heller förvänta sig att företagen kommer kunna investera och finnas i Sverige, avslutar Malin Johansson.

Foto: Armin Dröge Regeringskansliet

Text: Redaktionen


UPPGIFTER: Betydande förändring för användare av Swish

2023 12 08

Den som vill använda betalningsappen Swish för större betalningar kan behöva tänka om.

Mycket tyder på att det kommer att bli betydligt svårare att höja sin Swishgräns.

Detta eftersom antalet bedrägeriförsök via Swish har ökat markant.

Nu kan Sverige storbanker tvingas att agera och ändra sina rutiner för betalningsappen.

Det framhåller Hans Lindberg, som är vd på Svenska bankföreningen.

– Jag skulle gissa att vi får se mer åtstramning, att det blir svårare för bankkunderna att höja sina Swishbelopp. Det måste finnas mer trögheter än det finns i dag, säger han till SR Ekot.

Stämningsansökan mot Nordea

Hans Lindbergs nya bedömning presenteras endast en dag efter att Konsumentombudsmannen, KO, lämnat in en stämningsansökan mot Nordea med anledning av att en kund lurats att swisha över 100 000 kronor till en bedragare.

Nordeakunden John-Erik blev uppringd av en bedragare som påstod att han utsatts för id-kapning och att 100 000 kronor hade försvunnit från hans bankkonto.

Bedragaren hävdade att det enda sättet att få tillbaka pengarna var att göra en ”makuleringstransaktion” via Swish. Numret som angavs för Swish-överföringen visade sig dock kontrolleras av bedragaren. Pengarna gick därmed förlorade.  

Nu ska KO pröva om mannen kan ha rätt till ersättning från Nordea.

– För att få John-Eriks sak prövad av domstol har KO beslutat att bevilja så kallat KO-biträde och där talan nu har väckts vid Stockholms tingsrätt, framhåller man i ett uttalande.

Ändrade villkor kunde stoppat bedragaren

Svenska bankföreningens Hans Lindberg anser att nya Swishrutiner för storbankerna skulle kunna förhindra bedrägerier som det som John-Erik utsattes för.

– Vid en transaktion på över 5 000 spänn borde bankerna reagera och kräva att kunden måste ta kontakt för att kunna genomföra betalningen, säger han till radion.

Fakta KO-biträde

- KO-biträde innebär att myndigheten går in som konsumentens ombud i en tvist mot ett företag och att staten står för rättegångskostnaderna om konsumenten skulle förlora målet.

- KO-biträde är en ovanlig åtgärd och något som myndigheten bara beviljar när ett fall är av stor principiell betydelse.

Källa: Konsumentverket

Foto: Swish 

Text: Redaktionen