Nytt besked – påverkar bolånetagare

2023 08 09

Konjunkturinstitutet uppdaterar nu sin ränteprognos.

Situationen för svenska bolånetagare blir allt tyngre i takt med att räntan stiger.

Konjunkturinstitutet har under onsdagen gått ut med en uppdaterad prognos angående såväl svenska BNP-siffror som förväntningarna på styrräntans utveckling.

Myndigheten tror nu på en högre styrränta i år i jämförelse med tidigare prognoser.

Institutet menar att den lär klättra till 4 procent, vilket innebär en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med den förra prognosen.

Det rapporterar SVT.

Går in i lågkonjunktur

Samtidigt sänker man den översiktliga prognosen för svensk ekonomi.

Man räknar nu med BNP på minus 0,9 procent i år, det är en sänkning med hela 0,5 procent.

– Konjunkturbilden från juni står sig i allt väsentligt och den svenska ekonomin går i år in i en lågkonjunktur som består nästa år, framhåller myndigheten i ett pressmeddelande.

Då sänks räntan

Konjunkturinstitutet tror även att de första räntesänkningarna kommer att ske framåt sommaren nästa år.

Det är i linje med de bedömningar som flera svenska storbanker har gjort.

– KPIF-inflationen fortsätter att minska framöver och under det andra halvåret 2024 ligger den tydligt under Riksbankens inflationsmål, framhåller myndigheten.

– Riksbanken inleder därför en serie räntesänkningar framåt sommaren nästa år. Samtidigt bedrivs finanspolitiken nästa år så att den blir ungefär neutral.

Har fått i uppdrag

I takt med den ekonomiska utvecklingen har regeringen gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att fördela 150 miljoner kronor till kommuner med hög arbetslöshet för att stärka möjligheterna att skapa jobb.

Det framhåller Arbetsmarknadsdepartementet i ett pressmeddelande.

– Ekonomin befinner sig i ett kritiskt läge och när konjunkturen vänder riskerar det att göra situationen värre för de kommuner som redan har en hög arbetslöshet.

“Värdefull erfarenhet”

Arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) är entusiastisk över initiativet.

– För ungdomar kan ett sommarjobb eller ett extrajobb bidra till att de får en första värdefull arbetslivserfarenhet, ett kontaktnät och dessutom möjlighet att bryta socioekonomisk inlåsning, säger han.

Foto: P. Kapischka

Text: Redaktionen