Nytt besked om OS i Sverige

2023 11 12

OS är nu ett steg närmare att hamna i Sverige.

Det är de Olympiska och Paralympiska vinterspelen som är aktuella för svensk del.

Under söndagen har regeringen gett besked om att man är redo att gå vidare till nästa fas om en OS-ansökan.

Tillsammans med samarbetspartiet Sverigedemokraterna meddelar man att man ser positivt på en svensk ansökan om att få Olympiska respektive Paralympiska vinterspel till Sverige 2030.

Hållbart och organiserat

Det innebär att som Stockholm och Östersund kan få anordna några av världens största idrottsevenemang.

Regeringen trycker dock på att man har högt ställda förväntningar.

– Den svenska ansökan om Olympiska respektive Paralympiska spel i Sverige har som utgångspunkt att spelen ska vara såväl hållbara som välorganiserade. Det är avgörande att dessa är kostnadseffektiva och att de arrangeras i befintliga idrottsarenor runt om i Sverige samt i närheten av vårt land.

Behöver stöd

Man understryker även att det behövs ett konkret stöd från olika delar av samhället för att ett sådant evenemang ska kunna anordnas.

– En svensk ansökan om Olympiska och Paralympiska vinterspel 2030 behöver ha ett tydligt och starkt stöd hos svenskt näringsliv. Regeringen noterar det stora intresse som visats från svenska företag för vinterspel i Sverige, framhåller regeringen.

– En förutsättning för ett stöd från regeringen till en svensk OS-ansökan är att näringslivet bidrar med de sponsorintäkter som har beräknats i budgeten för spelen.

Blandade meningar

Enligt en undersökning från Novus menar dock ungefär hälften av svenskarna att de inte vill att Sverige ska arrangera OS.

– Yngre är mer för än äldre, i den yngsta åldersgruppen är det en majoritet som är för ett OS, men i den äldsta åldersgruppen är det en majoritet som är emot, säger Torbjörn Sjöström som är vd för Novus till SVT.

Flera anledningar

Bedömare menar att det kan finnas flera olika anledningar till att vara skeptiskt inställd till OS i Sverige.

Bland annat handlar det om den rådande lågkonjunkturen och andra ekonomiska faktorer.

Foto: B. Turner

Text: Redaktionen


Svenskar kan avrådas från att äta populär maträtt

2024 05 26

En populär maträtt kan vara farligare än man tidigare trott.

Många svenskar älskar att äta fisk.

Om man dessutom har fångat fisken själv, i någon av våra många svenska insjöar, så kan det kännas extra lyxigt.

Men frågan är hur nyttigt det egentligen är.

Många sjöar och vattendrag är förorenade av PFAS, rapporterar TV4.

Och när mängden PFAS i fisken analyseras så kan det leda till förändrade rekommendationer avseende konsumtionen.

Väntar på analyssvar

En sådan analys ska nu göras i Finjasjön i Hässleholm.

Där ska man analysera mört, abborre, braxen, gös och gädda, för att ta reda på hur mycket PFAS som finns i fisken.

– När man har fått analyssvaren får man ta ställning till om man ska äta fisken en gång om året, en gång i veckan eller aldrig, säger Mats Bengtsson, som ansvarar för att samla in fiskexemplaren, till kanalen.

Misstanken om höga halter av PFAS gäller många svenska sjöar och vattendrag.

– Det finns tyvärr ingen heltäckande bild över hur det ser ut i sjöar i Sverige för det är många olika aktörer som är involverade i den här provtagningen som görs, säger Sabina Litens Karlsson, toxikolog på Livsmedelsverket i Uppsala, till kanalen.

Bör kontakta kommunen

Men i takt med att analyser görs och kunskapen ökar kan alltså kostråd och rekommendationer komma att förändras.

När resultaten från analysen i Hässleholm blir klara så kommer de att diskuteras med Livsmedelsverket.

Den som regelbundet vill äta egenfiskad fisk bör vända sig till kommunen där sjön ligger för att ta reda på om PFAS-analyser har gjorts och vilka rekommendationer som gäller.

Dåligt för barn och gravida

PFAS är ett samlingsnamn för tusentals industriellt framställda kemikalier som finns på många ställen i naturen.

– Om man får i sig PFAS under lång tid skulle det kunna påverka hälsan. Därför är det viktigt att få i sig så lite som möjligt av dessa ämnen, framför allt innan man får barn, uppger Livsmedelsverket på sin hemsida.

Det är troligt att foster, spädbarn och barn är extra känsliga för PFAS.

Foto: S. Seitamaa

Text: Redaktionen


Rusta ryter ifrån

2024 05 27

Rustas vd riktar nu kraftig kritik mot Tieto Evry.

Tidigare i år drabbades Tieto Evry som bekant av en omfattande cyberattack som ledde till stora problem för såväl aktörer i den privata sektorn som i den offentliga.

Den Rysslandskopplade gruppen Akira gav sig på Tieto Evrys datacenter, och flera stora företag, bland annat Rusta, påverkades kraftigt av hackerattacken.

Nu riktar Rustas vd Göran Westerberg kraftig kritik mot Tieto Evry.

Det rapporterar Dagens industri.

“Är inte förvånade”

Ett avslöjande från Svenska Dagbladet visar att det rådde brister i Tieto Evrys rutiner innan attacken skedde.

Bland annat har en källa sagt att “man förstod att säkerhetsarbetet behövdes, men man prioriterade inte att lägga pengar på det”.

Rustas vd Göran Westerberg är inte överraskad.

– Vi är tyvärr inte förvånade om detta skulle visa sig stämma, förklarar han för Di.

Sist på listan

Vidare förklarar Westerberg att man har haft problem med kontakten med företaget under en tid.

– Jag upplever det som att vi som kunder står absolut sist på Tieto Evrys lista över prioriteter.

Omfattande attack

Det var i januari tidigare i år som Tieto Evry utsattes för den omfattande attacken.

Lönesystemen hos 120 myndigheter slogs ut samtidigt som flera regioner och kommuner fick stora problem med sina it-system, och även privata företag påverkades.

Samtidigt har känsliga uppgifter förlorats.

– Omfattningen av detta har inte varit känt. En stor del av patientjournalerna har försvunnit inom vård, omsorg och socialtjänst. Det är mycket allvarligt. Mycket data krypterades vid attacken och vi ser det som förlorad data, säger Gustaf Lorentz, kommunikationschef i Vellinge kommun, till SVT.

Viktig fråga

Attacken ledde till debatt om vikten angående ett starkt cyberförsvar och förmåga att upprätthålla samhällsviktiga system.

Ryska hybridattacker har pekats ut som ett orosmoln som kan ställa till det ordentligt för svensk cybersäkerhet, och flera ledande aktörer menar att man arbetar intensivt på att skydda Sverige på alla sätt.

Foto: M. Spiske

Text: Redaktionen