Nytt besked om flyktingströmmen till Sverige

2023 07 29

Migrationsverket kommer med nya uppgifter angående flyktingar.

Myndigheten framhåller att färre flyktingar nu väntas komma till Sverige framöver.

I en ny prognos för det kommande året har Migrationsverket att det kommer ske en minskning av människor som söker asyl.

Planeringsantagandet har bland annat sänkts med 2 000 personer från Ukraina per år för 2023 och framåt.

För 2023 och 2024 är nu prognosen att 14 000 ukrainare kommer att söka asyl i Sverige årligen, rapporterar SVT.

Ökning totalt

Planeringsdirektör Annika Gottberg förklarar dock att det totala antalet sökande i Europa har ökat.

– Totalt i Europa har antalet asylsökande ökat kraftigt sedan hösten 2022, men det har haft en begränsad påverkan på Sverige, säger hon.

– Under de senaste åren har det skett en påtaglig minskning av Sveriges andel av antalet asylansökningar i Europa. Vi ser att den trenden har fortsatt hittills i år.

Behöver pengar

Migrationsverket menar i ett pressmeddelande även att myndigheten kommer att behöva mer pengar framöver.

Delvis på grund av konsekvenserna av kriget i Ukraina, men även för att fortsätta arbetet med att korta handläggningstiderna.

Inför budgetförslaget

Myndigheten menar att ersättningen som delas ut till kommuner, regioner och sökande innebär att mer pengar behövs.

Inför höstens budgetproposition föreslår Migrationsverket att 4,7 miljarder kronor behövs för 2024 och 4,9 miljarder till 2025.

“Är avgörande”

Annika Gottberg förklarar vidare att det är nödvändigt för att myndigheten ska kunna fortsätta förbättra sin verksamhet.

– Stabila ekonomiska förutsättningar är också viktigt för myndighetens arbete med reformerna inom migrationsområdet, säger hon.

– Skillnaden beror framför allt på konsekvenserna av ett långvarigt krig i Ukraina. På grund av kriget och det osäkra omvärldsläget behöver Migrationsverket fortsatt stabila förutsättningar under de närmaste åren. Det är också avgörande för att vi ska kunna fortsätta arbetet med att nå författningsstyrda handläggningstider.

Foto: P. Du Preez

Text: Redaktionen