JUST NU: Nya uppgifter angående Nord Stream-sabotaget

2023 03 07

Amerikansk underrättelse kommer med nya uppgifter gällande attacken mot Nord Stream.

Mot slutet av september förra året upptäcktes gasläckage från naturgasledningarna Nord Stream 1 och 2.

Tidigt slogs det fast att det var en medveten aktion som orsakat skadorna och sedan dess har det spekulerats kring vilka som är ansvariga.

Nu rapporterar New York Times att en pro-ukrainsk grupp kan ligga bakom dåden.

Enligt ny amerikansk underrättelse beskrivs gruppen som motståndare till Vladimir Putin.

Inga bevis

Amerikanska tjänstemän menar att det inte finns några bevis på att Ukrainas president Volodymyr Zelensky varit inblandad i händelsen.

Gruppen ska heller inte ha agerat utifrån den ukrainska regeringen.

Tjänstemännen har undvikit att ge vidare detaljer angående informationen, men tror att sabotörerna antingen är ryska eller ukrainska medborgare.

Putin uttalade sig

Svenska myndigheter har fastställt att det skett detonationer och menat att det handlar om grovt sabotage utan att beskriva vart ansvaret kan tänkas ligga.

Efter händelsen uttalade sig Rysslands president Vladimir Putin om vart han tror ansvaret ligger.

Han menade att USA och dess allierade orsakade skadorna.

– Sanktionerna räckte inte för anglosaxarna, de gick över till sabotage, sade han enligt Reuters.

“Betydande kapacitet”

Chefen för den tyska flottan Jan Christian Kaack sade innan sprängningen att Ryssland har “betydande kapacitet” under vattnet.

– Ryssland har också byggt upp en betydande kapacitet under vattnet. På botten av Östersjön, men även i Atlanten, finns en hel del kritisk infrastruktur som rörledningar eller undervattenskablar för IT, sade Kaack.

Många spekulationer

Sedan sabotaget har det spekulerats friskt kring vilka som bär ansvaret för sabotaget.

Många har pekat ut Ryssland, samtidigt som även USA och Ukraina anklagats.

Förra månaden publicerade reportern Seymour Hersh en artikel som menade att Joe Biden varit inblandad, uppgifter som sedermera tillbakavisats och kritiserats av USA.

Foto: Kustbevakningen

Text: Redaktionen