Nya socialministern slår larm

2022 11 28

Ofrivillig ensamhet kostar samhället gigantiska summor och leder till försämrad hälsa samt liv som tar slut i förtid.

Det slår socialminister Jakob Forssmed (KD) fast i en stor intervju där det konstateras att en halv miljon svenskar över 16 år lider av ensamhet, rapporterar Svenska Dagbladet.

– Det är lika farligt som rökning, det drabbar både immunförsvaret och det leder till depression och kronisk stress som i sin tur leder till att våra blodkärl drar ihop sig så att vi lättare drabbas av hjärtinfarkt och stroke. Det är en stor hälsoekonomisk fråga som vi i Sverige haft en för lång startsträcka att ta tag i, säger Jakob Forssmed.

Ska tillsätta haverikommission

Över 1 000 personer begår självmord i Sverige varje år, vilket på senare tid lett till skarp kritik från Riksrevisionen om att det förebyggande arbetet inte håller måttet och att myndigheterna brister i att utvärdera sitt eget arbete.

Någonting som inte gått socialministern förbi. I det så kallade Tidöavtalet framgår det att en haverikommission ska tillsättas varje gång en person i Sverige tar livet av sig.

– Tanken är att när det skett ett självmord så ska man göra en analys av vad som gjorts från socialtjänsten, skolan, sjukvården och andra inblandade aktörer för att se vad som gått snett. Det är ju erfarenheter som ska användas för att undvika att fler personer hamnar i samma svåra situation, säger Jakob Forssmed till SvD.

Nationell samordnare

Exakt hur det strukturella arbetet med en haverikommission ska se ut är dock inte klarlagt. Enligt Forssmed kommer regeringen att tillsätta en nationell samordnare för att inte bara “hamna på ett papper”.

Socialministern kan dock inte ge svar på när det kommer att ske, men lovar att det är ett prioriterat område i regeringens politik.

Företrädaren: "Välkommet om de nyktrar till"

Jakob Forssmeds företrädare på socialministerposten, Lena Hallengren (S), medger att det kan vara en god idé att upprätta ett system med en haverikommission vid varje självmord.

Hon uppskattar däremot inte påståendet om att S-regeringen inte betraktade ofrivillig ensamhet som ett samhällsproblem.

Vi jobbade hårt med det under pandemin. Det är väl snarare så att vi socialdemokrater vill ha mer politik med samhälleliga och gemensamma insatser medan Jakob Forssmed och hans parti oftast säger att problemen ska skötas vid köksbordet. Var och en får hantera sin situation själv är deras förhållningssätt, men det är välkommet om de nyktrar till där, säger Lena Hallengren till SvD.

Förväxlas ibland med depression

Studier har visat att kroppslig smärta kan förvärras av ensamhet, precis som att gemenskap kan lindra den.

Att ensamhet påverkar människans välbefinnande och lycka står klart enligt fler forskare.

– Det kan vara svårt att erkänna att man är ensam. Det är lättare att säga att man är deprimerad. Detta kanske gör att depression och ensamhet ibland förväxlas med varandra. Sedan kan ju förstås ensamhet leda till depression och tvärtom, säger Bengt Brülde vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet, till 1177.se.

Fler män än kvinnor

Enligt Folkhälsomyndighetens hemsida dog 1 226 av säkert fastställd suicid i Sverige under 2021. Två tredjedelar var män.

Skillnaden mellan könen ökar med stigande ålder. Det högsta suicidtalet fanns bland män som var 85 år eller äldre. I denna grupp var suicidtalet 45 vilket är dubbelt så högt som bland män i de yngre åldersgrupperna, framhåller myndigheten.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen