JUST NU: Nya snövarningar i fyra landskap

2022 12 08

Nu utfärdas flera nya snövarningar och risken för trafikproblem och elavbrott är stor.

Det väntas nya snöoväder i dag torsdag och i morgon fredag.

Västkusten med inland

Det konstaterar SMHI som nu framhåller att det blir så pass kraftiga snöfall att man går ut med varningsmeddelande i fyra olika landskap även i morgon fredag:

- Dalsland

- Bohuslän

- Västergötland

- Halland

Det handlar om gul varningsfärg i en zon från strax norr om Varberg i Halland ända upp till strax norr om Tanumshede i Bohuslän.

Varningen sträcker sig även in i landet in till Vänern och nästan till Vättern.

Mycket kraftiga snöfall

Från och med klockan 14 i eftermiddag drar det in rejäla snöfall som kommer att hålla i sig fram till klockan 06 på fredagsmorgonen.

– Stråk med snöbyar som kan vara mycket kraftiga, understryker SMHI.

Sammantaget handlar det om upp till 15 centimeter snö under några timmar men det är svårt att säga exakt var det blir mest snö.

–  Stora lokala variationer i snömängd väntas, framhåller SMHI.

16 timmars snöande

Ovädret drar in västerifrån från Kattegatt och Skagerak och sveper in över Västkusten.

– I vissa stråk kan det falla stora mängder snö på kort enligt SMHI.

Även om den generella bilden är upp till 15 centimeter kan vissa områden få ännu mer snö.

Efter omkring 16 timmars snöande väntas ovädret bedarra.

– Fredag morgon väntas intensiteten i snöbyarna att avta.

Trafikproblem väntas

Snövädret riskerar att påverka trafiken en hel del enligt SMHI.

- Trafiken går långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt och snörök.

- Begränsad framkomlighet på vägar som till exempel inte hunnit snöröjas.

- Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor.

Dessutom väntas kollektivtrafiken påverkas.

– Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar, bedömer SMHI.

Risk för elavbrott

Även elektriciteten kan påverkas.

– Områden med luftburna elledningar kan påverkas och vid en temperatur nära noll grader ge störningar i el- och teleförsörjningen.

Foto: F. Bunkens

Text: Redaktionen