JUST NU: Nya snövarningar i 8 län – Mer snö på väg

2022 11 19

Stora delar av Sverige drabbas nu av kraftigt snöfall och mer snö är på väg.

På vissa håll är snöfallet så omfattande att SMHI uppmanar allmänheten att tänka efter om man över huvud taget bör lämna bostaden.

Varning för att gå ut

Småland och Kalmar län hör till de områden som drabbats allra värst. En mängd aktiviteter och evenemang har ställts in

– Tänk efter före. Behöver jag gå ut? Kan jag vänta, säger SMHI:s meteorolog Therese Foughman till Aftonbladet.

Och SMHI går nu ut med varningar till en rad län i södra och mellersta Sverige de närmaste dagarna.

Skåne – Gul varning

Område: Från Landskrona över till Kristianstad och ned över hela södra Skåne.

– Från lördag kväll fram till söndag eftermiddag väntas snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar. Långsammare trafik och begränsad framkomlighet väntas, enligt SMHI.

– Snöfallet väntas vara som kraftigast på söndag förmiddag och mattas av från söndag eftermiddag. Totalt kan 5-10 cm snö komma, i norra Österlen drygt 15 cm.

Period: Från lördag kl 18 till söndag kl 15.

Blekinge – Gul varning

Område: Ronneby och Karlskrona kommuner.

– Snöfall rör sig in österifrån under natten till lördag och vidare under lördagen. Snöfallet väntas vara som kraftigast på lördag eftermiddag och börjar mattas av från lördag kväll. Totalt kan drygt 10 cm snö komma.

– Halka, snömodd, dålig sikt och snörök. Begränsad framkomlighet på vägar. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.

Period: Lördag kl 00 till kl 23.

Öland – Gul varning

Område: Hela ön.

– Från natten till lördagen till söndag förmiddag väntas snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.

– Snöfallet väntas vara som kraftigast på lördag eftermiddag eller kväll. Snöfallet mattas av från natten till söndag. Totalt kan drygt 10 cm snö komma.

Period: Från lördag kl 02 till kl 21.

Gotland – Gul varning

Område: Hela ön

– Snöfall rör sig in österifrån under natten till lördag och vidare under lördagen. Snöfallet avtar i intensitet under lördag eftermiddag eller kväll. Totalt kan 5-10 cm snö komma.

Period: Lördag kl 02 till kl 21.

Kalmar län – Gul varning

Område: Hela länet.

– Under lördagen väntas snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar. Upp emot 10 cm snö eller ännu mer.

Period: Lördag kl 00 till kl 23.

Kalmar län – Orange varning

Område: Från Kalmar-Nybro upp till Västervik-Valdemarsvik. In mot Högsby med omnejd.

– Ymnigt och ihållande snöfall som bland annat kan orsaka stora trafikstörningar. Ungefär mellan Oskarshamn och Västervik 20-25 centimeter, lokalt 35 centimeter.

– Mycket begränsad framkomlighet på vägar som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.

– Förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.

– Sannolikt elbortfall i områden med luftburna elledningar, vilket även påverkar mobila nät för telekommunikationer.

Period: Lördag kl 00 till kl 23.

Östergötland – Gul varning

Område: Sydöstra hörnet. Falerum, Valdemarvsik, Gryt.

– Snöfallet väntas vara som kraftigast på lördag eftermiddag. Totalt kan drygt 10 centimeter snö komma. På vissa håll cirka 20 centimeter.

Period: Lördag kl 00 till kl 23.

Östergötland – Gul varning

Område: Kolmården, Norrköping, Söderköping, Arkösund, Sankt Anna, Ringarum

– Under lördag kväll väntas snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar. Områden med luftburna elledningar kan påverkas.

Period: Lördag kl 16 till måndag kl 23.

Södermanland – Gul varning

Område: Sydöstra delen.

– Snöfall rör sig in över ostkusten under lördag eftermiddag och vidare in under både söndag- och måndagsdygnet.

– Kraftigt snöfall väntas i flera omgångar. Under hela tidsperioden väntas totalt 10-20 centimeter snö, lokalt omkring 30 centimeter. Trafikstörningar och risk för störningar i el- och teleförsörjningen.

Period: Lördag kl 16 till måndag kl 23.

Stockholms län – Gul varning

Område: I stort sett hela länet.

– Snöfall rör sig in över ostkusten under lördag eftermiddag och vidare in under både söndag- och måndagsdygnet.

– Kraftigt snöfall väntas i flera omgångar. Under hela tidsperioden väntas totalt 10-20 centimeter snö, lokalt omkring 30 centimeter. Trafikstörningar och risk för störningar i el- och teleförsörjningen.

Period: Lördag kl 16 till måndag kl 23.

Text: Redaktionen