JUST NU: Nya snövarningar i 8 län – Mer snö på väg

2022 11 19

Stora delar av Sverige drabbas nu av kraftigt snöfall och mer snö är på väg.

På vissa håll är snöfallet så omfattande att SMHI uppmanar allmänheten att tänka efter om man över huvud taget bör lämna bostaden.

Varning för att gå ut

Småland och Kalmar län hör till de områden som drabbats allra värst. En mängd aktiviteter och evenemang har ställts in

– Tänk efter före. Behöver jag gå ut? Kan jag vänta, säger SMHI:s meteorolog Therese Foughman till Aftonbladet.

Och SMHI går nu ut med varningar till en rad län i södra och mellersta Sverige de närmaste dagarna.

Skåne – Gul varning

Område: Från Landskrona över till Kristianstad och ned över hela södra Skåne.

– Från lördag kväll fram till söndag eftermiddag väntas snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar. Långsammare trafik och begränsad framkomlighet väntas, enligt SMHI.

– Snöfallet väntas vara som kraftigast på söndag förmiddag och mattas av från söndag eftermiddag. Totalt kan 5-10 cm snö komma, i norra Österlen drygt 15 cm.

Period: Från lördag kl 18 till söndag kl 15.

Blekinge – Gul varning

Område: Ronneby och Karlskrona kommuner.

– Snöfall rör sig in österifrån under natten till lördag och vidare under lördagen. Snöfallet väntas vara som kraftigast på lördag eftermiddag och börjar mattas av från lördag kväll. Totalt kan drygt 10 cm snö komma.

– Halka, snömodd, dålig sikt och snörök. Begränsad framkomlighet på vägar. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.

Period: Lördag kl 00 till kl 23.

Öland – Gul varning

Område: Hela ön.

– Från natten till lördagen till söndag förmiddag väntas snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.

– Snöfallet väntas vara som kraftigast på lördag eftermiddag eller kväll. Snöfallet mattas av från natten till söndag. Totalt kan drygt 10 cm snö komma.

Period: Från lördag kl 02 till kl 21.

Gotland – Gul varning

Område: Hela ön

– Snöfall rör sig in österifrån under natten till lördag och vidare under lördagen. Snöfallet avtar i intensitet under lördag eftermiddag eller kväll. Totalt kan 5-10 cm snö komma.

Period: Lördag kl 02 till kl 21.

Kalmar län – Gul varning

Område: Hela länet.

– Under lördagen väntas snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar. Upp emot 10 cm snö eller ännu mer.

Period: Lördag kl 00 till kl 23.

Kalmar län – Orange varning

Område: Från Kalmar-Nybro upp till Västervik-Valdemarsvik. In mot Högsby med omnejd.

– Ymnigt och ihållande snöfall som bland annat kan orsaka stora trafikstörningar. Ungefär mellan Oskarshamn och Västervik 20-25 centimeter, lokalt 35 centimeter.

– Mycket begränsad framkomlighet på vägar som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.

– Förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.

– Sannolikt elbortfall i områden med luftburna elledningar, vilket även påverkar mobila nät för telekommunikationer.

Period: Lördag kl 00 till kl 23.

Östergötland – Gul varning

Område: Sydöstra hörnet. Falerum, Valdemarvsik, Gryt.

– Snöfallet väntas vara som kraftigast på lördag eftermiddag. Totalt kan drygt 10 centimeter snö komma. På vissa håll cirka 20 centimeter.

Period: Lördag kl 00 till kl 23.

Östergötland – Gul varning

Område: Kolmården, Norrköping, Söderköping, Arkösund, Sankt Anna, Ringarum

– Under lördag kväll väntas snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar. Områden med luftburna elledningar kan påverkas.

Period: Lördag kl 16 till måndag kl 23.

Södermanland – Gul varning

Område: Sydöstra delen.

– Snöfall rör sig in över ostkusten under lördag eftermiddag och vidare in under både söndag- och måndagsdygnet.

– Kraftigt snöfall väntas i flera omgångar. Under hela tidsperioden väntas totalt 10-20 centimeter snö, lokalt omkring 30 centimeter. Trafikstörningar och risk för störningar i el- och teleförsörjningen.

Period: Lördag kl 16 till måndag kl 23.

Stockholms län – Gul varning

Område: I stort sett hela länet.

– Snöfall rör sig in över ostkusten under lördag eftermiddag och vidare in under både söndag- och måndagsdygnet.

– Kraftigt snöfall väntas i flera omgångar. Under hela tidsperioden väntas totalt 10-20 centimeter snö, lokalt omkring 30 centimeter. Trafikstörningar och risk för störningar i el- och teleförsörjningen.

Period: Lördag kl 16 till måndag kl 23.

Text: Redaktionen


Kraftig branschvarning – 800 000 kan förlora jobbet

2023 12 09

Staten måste omedelbart agera för att rädda 800 000 personers arbete.

Den kraftiga varningen kommer nu i samband med en omfattande omställning inom industrin.

Om en sådan överhuvudtaget ska vara möjlig krävs inte bara fossilfri och leveranssäker el – det krävs också till konkurrenskraftiga priser.

– Det är en förutsättning för Sveriges roll som ledande industrination och alldeles avgörande för de 800 000 personer som jobbar i industrin, framhåller arbetsgivarorganisationen IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, i ett pressmeddelande.

Vädjar till statsministern

Varningen kommer efter att Industrirådet, som representerar samtliga parter inom industrin, släppt rapporten “Elektrifiering är nyckeln till framgång”.

I rapporten lyfts det fram förslag på reformer – som ska innebära snabba och kraftiga utbyggnader av elproduktion och elnät i Sverige.

Nu vädjar IKEM till statsministern och regeringen att agera.

– Om staten inte möter behovet så riskerar företagen att tvingas lämna Sverige, säger Malin Johansson, energi- och klimatansvarig i organisationen.

– Det är en stor riskfaktor för de 800 000 personer som jobbar i industrin, och ytterligare 80 000 i underleverantörsledet.

Två alternativ

IKEM understryker att det är helt avgörande för näringslivet att genomgå klimatomställningen.

Men som läget ser ut just nu ser man bara två scenarier utspela sig.

– Antingen tar staten ansvar för svensk elförsörjning genom en kraftig utbyggnad av näten, säger Malin Johansson

– Då kan en konkurrenskraftig och grön industri blomstra. 50 000 nya jobb kommer att skapas och Sverige kan upprätthålla sin roll som ledande industrination, säger Malin Johansson.

"Regeringen ska inte förvänta sig"

Det andra alternativet är betydligt värre, enligt IKEM, och innebär stora konsekvenser.

– Men får företagen inte den fossilfria el som krävs, som kemiindustrin i Västra Götaland, så blir det heller ingen omställning, betonar organisationens klimatansvariga vidare.

– Då ska regeringen inte heller förvänta sig att företagen kommer kunna investera och finnas i Sverige, avslutar Malin Johansson.

Foto: Armin Dröge Regeringskansliet

Text: Redaktionen


UPPGIFTER: Betydande förändring för användare av Swish

2023 12 08

Den som vill använda betalningsappen Swish för större betalningar kan behöva tänka om.

Mycket tyder på att det kommer att bli betydligt svårare att höja sin Swishgräns.

Detta eftersom antalet bedrägeriförsök via Swish har ökat markant.

Nu kan Sverige storbanker tvingas att agera och ändra sina rutiner för betalningsappen.

Det framhåller Hans Lindberg, som är vd på Svenska bankföreningen.

– Jag skulle gissa att vi får se mer åtstramning, att det blir svårare för bankkunderna att höja sina Swishbelopp. Det måste finnas mer trögheter än det finns i dag, säger han till SR Ekot.

Stämningsansökan mot Nordea

Hans Lindbergs nya bedömning presenteras endast en dag efter att Konsumentombudsmannen, KO, lämnat in en stämningsansökan mot Nordea med anledning av att en kund lurats att swisha över 100 000 kronor till en bedragare.

Nordeakunden John-Erik blev uppringd av en bedragare som påstod att han utsatts för id-kapning och att 100 000 kronor hade försvunnit från hans bankkonto.

Bedragaren hävdade att det enda sättet att få tillbaka pengarna var att göra en ”makuleringstransaktion” via Swish. Numret som angavs för Swish-överföringen visade sig dock kontrolleras av bedragaren. Pengarna gick därmed förlorade.  

Nu ska KO pröva om mannen kan ha rätt till ersättning från Nordea.

– För att få John-Eriks sak prövad av domstol har KO beslutat att bevilja så kallat KO-biträde och där talan nu har väckts vid Stockholms tingsrätt, framhåller man i ett uttalande.

Ändrade villkor kunde stoppat bedragaren

Svenska bankföreningens Hans Lindberg anser att nya Swishrutiner för storbankerna skulle kunna förhindra bedrägerier som det som John-Erik utsattes för.

– Vid en transaktion på över 5 000 spänn borde bankerna reagera och kräva att kunden måste ta kontakt för att kunna genomföra betalningen, säger han till radion.

Fakta KO-biträde

- KO-biträde innebär att myndigheten går in som konsumentens ombud i en tvist mot ett företag och att staten står för rättegångskostnaderna om konsumenten skulle förlora målet.

- KO-biträde är en ovanlig åtgärd och något som myndigheten bara beviljar när ett fall är av stor principiell betydelse.

Källa: Konsumentverket

Foto: Swish 

Text: Redaktionen