Nya rön om alkohol under graviditeten

2022 11 22

Ett intag av små mängder alkohol under graviditeten förändrar fostrets hjärna.

Det visar en studie från österrikiska forskare, rapporterar DN.

Forskarna har analyserat bilder av 24 foster och följt hjärnans utveckling när den gravida kvinnan druckit alkohol.

Studien slår fast att även små mängder alkohol förändrar fostrets hjärna.

Även om det inte är fastställt vad förändringarna exakt innebär skickar forskarna en direkt uppmaning till gravida kvinnor; ”avstå alkohol helt och hållet under graviditeten”.

”Går inte att utesluta”

Jonas F. Ludvigsson, barnläkare och professor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska institutet, är inte förvånad över studiens resultat. Han konstaterar att resultatet ligger i linje med vad barnläkare i Sverige oroar sig för – nämligen att även en liten mängd alkohol kan vara skadligt för det ofödda barnet.

– Det går inte att utesluta. I den här studien skulle man dock vilja veta om forskarna på förhand bestämt vilka avvikelser de studerade och mer om de kvinnor som drack alkohol. Om det fanns andra faktorer som kunde tänkas påverka resultatet, som förekomst av rökning, psykiatriska sjukdomar eller socioekonomiska faktorer. Studien var också ganska liten, säger han till DN.

Avstå helt och hållet

Den allmänna linjen i Sverige är att alkohol bör avstås helt och hållet under graviditeten.

Folkhälsomyndigheten stödjer denna linje.

Myndigheten framhåller att alkoholkonsumtion under graviditeten kan störa fosterutvecklingen och leda till fysiska, kognitiva och beteendemässiga effekter.

Fakta fetala alkoholspektrumstörningar (FASD)

- Skador som kan vara orsakade av alkoholexponering under fostertiden kallas fetala alkoholspektrumstörningar (FASD).

- Fetalt alkoholsyndrom (FAS) är en medicinsk diagnos som inryms under FASD.

- Det är svårt att mäta förekomsten av FAS och FASD i befolkningen.

- En skattning visar att det föds mellan 100 och 200 barn med FAS och mellan 400 och 1 000 barn med lägre grader av alkoholrelaterade skador i Sverige per år.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Foto: K. Kelly resp J. Encalada

Text: Redaktionen