Nya risker upptäckta om graviditet kopplat till covid-19

2023 01 17

Graviditet ökar risken för att drabbas av allvarlig covid-19.

Samtidigt kan viruset också orsaka andra hälsorisker både för kvinnan och barnet, rapporterar bland annat Sveriges Radio och internationella medier.

Detta enligt en en helt ny studie på över 13 000 gravida och ovaccinerade kvinnor över hela världen.

– Det är väldigt tydligt och till och med konsekvent, oavsett om vi pratar om Sverige där vi generellt har väldigt goda utfall av graviditet eller andra länder som har större problem med mödrasjuklighet och dödlighet, säger Emily Smith, biträdande professor i global hälsa vid George Washington University, enligt CNN.

Fyra gånger större risk för intensivvård

Studien har bland annat undersökt frekvensen av intensivvård för gravida.

Det visade sig då att det var fyra gånger vanligare att gravida med covid-19 behövde intensivvård, jämfört med icke-smittade kvinnor som befann sig i samma ålder.

– Vi upptäckte också att för mammor som hade covid under graviditeten var det mer sannolikt att deras barn föds för tidigt och att barnen hade en ökad risk att hamna på neonatal intensivvårdsavdelning, säger Emily Smith till The Guardian.

Blodproppar och lunginflammatiom

Forskarna har även kunnat peka ut en ökad risk för smittade gravida att drabbas av allvarliga blodproppar – hela fem gånger större risk jämfört med gravida kvinnor som inte smittats av viruset.

Infektionen är också kopplad till en högre dödlighet. 

I de analyserade studierna dog sju procent av de gravida kvinnorna med covid-19, jämfört med blott en procent av de som inte smittats. 

En dryg femtedel av de covidsmittade gravida kvinnorna utvecklade även lunginflammation – vilket gör diagnosen 23 gånger vanligare än hos icke-infekterade kvinnor.

– Konsekvenserna här är att det är väldigt viktigt om du är gravid, eller om du funderar på att bli gravid, att bli vaccinerad. Detta kan verkligen minska risken för att få några av dessa dåliga följder för både mamma och bebis, säger Emily Smith.

Rekommenderar vaccinering

I Sverige rekommenderas alla gravida att vaccinera sig.

– Gravida har en något högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19 och det är viktigt att vara frisk inför sin förlossning, framhåller Folkhälsomyndigheten på sin hemsida.

– Därför är det extra viktigt för dig som är gravid att vaccinera dig eller att undvika att bli smittad om du inte har vaccinerat dig

Sedan tidigare är det även känt att allvarlig covid-19 under senare delen av graviditeten ökar risken för tidig förlossning, enligt bedömningar från Socialstyrelsen.

– Därför räknas gravida efter vecka 20 som en riskgrupp, framhäver Folkhälsomyndigheten.

Foto: Freestocks

Text: Redaktionen


Ny variant av covid-19 sprids – här är symtomen

2024 05 24

Flera forskare befarar att en ny covidvåg kan ta världen med storm i sommar.

Det har gått ganska exakt ett år sedan WHO deklarerade att nödläget kopplat till covid-19-pandemin officiellt är över.

Men det innebär inte att viruset har slutat att förändras eller att människor inte längre blir smittade.

I USA har en ny variant av coronaviruset fått fäste och dominerar de bekräftade smittofallen, och varianten finns även i Sverige.

Den kallas för KP.2 och tillhör den så kallade Omicron-familjen.

– KP.2. verkar ersätta JN.1 och liknande subvarianter, som tidigare var de dominerande varianterna, säger Leana Wen, akutläkare och klinisk docent vid George Washington University, till CNN.

Vaccinet hjälper

En anledning till att en ny stam tränger undan tidigare dominerande varianter är att den är lika smittsam – eller till och med mer.

Det innebär att KP.2 kan spridas fort och enkelt, vilket följer det mönster som coronaviruset visat upp sedan starten.

Men det finns goda nyheter.

KP2. tycks inte orsaka mer allvarlig sjukdom än övriga varianter. Det finns heller inget skäl till att tro att befintliga vacciner och behandlingar inte skulle fungera mot varianten.

Här är symtomen

Symtomen är mycket lika övriga varianter som figurerat sedan världen bekantade sig med covid-19 för över fyra år sedan. Det handlar om rinnande näsa, ont i halsen, huvudvärk, feber, hosta och värk i kroppen.

– Vissa människor kan uppleva svårare symtom som andnöd. Covid-19 kan också förvärra underliggande tillstånd som hjärtsvikt, framhåller Leana Wen.

Blivit vanlig i Sverige

Varianten KP.2 finns bekräftad i Folkhälsomyndighetens tabell över genetiska grupper enligt pangolin där myndigheten sammanställt antalet sekvenserade fall under vecka 18.

I tabellen är varianten bland de mest förekommande i landet.

Även om smittspridningen av covid-19 fortfarande är på en relativt låg nivå uppmanar Folkhälsomyndigheten fortsatt utsatta grupper att vaccinera sig.

– Vårens vaccinationsinsats mot covid-19 pågår och hittills har drygt hälften av personer 80 år och äldre fått en påfyllnadsdos under våren 2024. Alla personer 80 år och äldre, samt personer 65 år och äldre med dagliga omsorgsinsatser, rekommenderas en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19, understryker FHM.

Foto: CDC

Text: Redaktionen


Flera smittade av allvarlig sjukdom – från vanligt föremål i trädgården

2024 05 23

Flera personer i södra Sverige har smittats av en ovanlig bakterie som tycks förekomma i vanligt trädgårdsmaterial.

Det är från Skåne de senaste larmen kommer.

Minst tre personer har under försommaren smittats av bakterien legionella efter att ha hanterat vanlig planteringsjord, rapporterar Sydsvenskan.

Alla smittade bor på olika platser i landskapet och samtliga har behövt uppsöka sjukhusvård.

– Vi ser toppen på isberget, de som kommer till sjukhus och får diagnosen. Då får man ofta en ganska allvarlig lunginflammation där man behöver vårdas inneliggande med riktad antibiotikabehandling, säger Marianne Alanko Blomé som är biträdande smittskyddsläkare på Region Skåne, till lokaltidningen.

Yngre och friska drabbas

Smittskyddsläkaren bekräftar att fallen inträffat på kort tid. Alla har haft någon form av jordkontakt.

Jord-legionella var länge helt okänt i Sverige. Under den varma sommaren 2018 skedde dock ett större utbrott med ett 30-tal bekräftade fall där de flesta var hemmahörande i Stockholm.

Totalt har Skåne haft tvåsiffriga antal fall under de senaste två åren.

Och även om det är relativt få som smittas höjer Smittskydd Skåne ett varningens  finger. Legionellatyperna slår nämligen annorlunda än andra varianter.

– När det gäller den vanliga legionellan är det ofta äldre eller personer med nedsatt immunförsvar som bli sjuka. Här ser vi en del yngre, väsentligen friska som drabbas, säger Marianne Alanko Blomé.

Vanligt i Australien

Bakterien kallas för “legionella longbeachae” och har inte kunnat spåras till någon specifik leverantör.

Att smittan numera sker just i Sverige är ovanligt, enligt Folkhälsomyndigheten. 

– I Australien och Nya Zeeland däremot är det relativt vanligt att legionellafall smittats vid trädgårdsarbete och jordhantering. Sommarens ökning av fall är unikt för Sverige och ses varken i Danmark, Norge eller Finland, kommenterade myndigheten i samband med utbrottet 2018.

Fyra rekommendationer

Även om risken för att insjukna bedöms som liten uppmanar Folkhälsomyndigheten att se över hur man hanterar jord eller kompostmaterial. Särskilt om man tillhör en sårbar grupp med nedsatt infektionsförsvar, nedsatt lungfunktion eller röker.

– Öppna jordpåsar utomhus eller i välventilerad miljö och undvik att andas in damm från jordpåsarna, framhåller Folkhälsomyndigheten som även ger följande rekommendationer:

- Undvik att andas in damm från trädgårdsmaterial

- Om jorden eller trädgårdskompostmaterialet är torrt, fukta/blöt ned detta me vattenkanna för att minska risken att damm virvlar upp

- Tvätta händerna med tvål och vatten efter hantering av jord och trädgårdskompostmaterial

Foto P. Shah

Text: Redaktionen