JUST NU: Nya rekommendationer om smittspridningen

2022 12 22

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sina rekommendationer om vaccination mot covid-19.

Från och med den 1 mars 2023 rekommenderas personer 80 år och äldre samt personer på särskilda boenden för äldre två påfyllnadsdoser per år.

För personer 65 till 79 år samt till yngre personer med riskfaktorer rekommenderas en dos per år.

Det meddelar Folkhälsomyndigheten, FHM, i ett pressmeddelande.

Myndigheten understryker att vaccinationsgraden har varit hög i Sverige under pandemin och att en stor del av befolkningen därmed har ett bra skydd mot viruset.

– Men äldre personer utvecklar ett något sämre immunsvar efter vaccination och immuniteten avtar snabbare än hos yngre friska. Detta innebär att äldre har större behov av påfyllnadsdoser än yngre. Folkhälsomyndigheten ser utifrån kunskapsläget att det även framöver kommer att vara viktigt med påfyllnadsdoser för äldre och personer i riskgrupp, framhåller FHM.

För övriga grupper bedömer Folkhälsomyndigheten att skyddet mot allvarlig sjukdom och död är bra även fortsatt.

Rekommendationer från 1 mars

Följande rekommendationer gäller från 1 mars:

- Personer som är 80 år och äldre samt personer som bor på särskilda boende för äldre (SÄBO) rekommenderas att under 2023 vaccinera sig med två påfyllnadsdoser per år – en under våren och en inför höst-/vintersäsongen, med sex månaders intervall mellan doserna.

- Personer som är 65–79 år samt yngre personer med riskfaktorer rekommenderas att vaccinera sig med en påfyllnadsdos inför höst/vintersäsongen 2023.

- Regionerna rekommenderas även att tillhandahålla möjlighet till ytterligare en påfyllnadsdos för dessa grupper.

- Dosen bör tas med sex månaders intervall till den rekommenderade dosen inför höst-/vintersäsongen.

- Exempel på medicinska riskfaktorer är fetma, diabetes, nedsatt njurfunktion eller högt blodtryck.

- Den nya rekommendationen gäller från 1 mars 2023 och tills vidare. Nuvarande rekommendationer gäller fram till dess.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Foto: M. Napo

Text: Redaktionen