JUST NU: Nya rekommendationer införs efter kraftig smittspridning

2022 12 06

Region Jönköpings län tvingas agera till följd av RS-virusets spridning.

Flera barn har behövt behandling på sjukhus på grund av andningssvårigheter.

Nu agerar länet genom att införa nya rekommendationer som bland annat handlar om att en del barn ska stanna hemma från skolan, rapporterar SVT.

Spädbarn smittas ofta av sina äldre syskon. För att minska risken att få in smittan i familjen rekommenderar vi nu familjer med spädbarn att låta syskon stanna hemma från förskolan, säger smittskyddsläkare Malin Bengnér i ett pressmeddelande från Region Jönköpings län.

Tillfällig åtgärd

Smittspridningen i regionen har ökat kraftigt under den senaste tiden.

Rekommendationerna har tagits fram gemensamt av barnkliniken, barnhälsovården och smittskyddsenheten för att stoppa smittspridningen.

Åtgärderna är tillfälliga och uppges vara aktuella de kommande veckorna.

Luftvägsvirus

RS-viruset är ett luftvägsvirus som smittar barn innan tvåårsåldern. 

Det smittar huvudsakligen genom hosta och nysningar.

RS-virus sprids med luftvägssekret vid nära kontakt med infekterade personer eller genom kontakt med kontaminerade föremål, uppger Folkhälsomyndigheten.

Äldre människor har en större risk att bli allvarligt sjuka om de smittas av RS-viruset.

Sjukhusvård kan krävas

RS-viruset är relativt vanligt och de flesta återhämtar sig utan större problem.

Dock kan vissa spädbarn bli allvarligt sjuka och behöva sjukhusvård, uppger Folkhälsomyndigheten.

– Hos 1–2 procent av spädbarnen blir symtomen så svåra att sjukhusvård krävs. RS-virus kan orsaka upprepade luftvägsinfektioner livet igenom, oftast med måttliga till svåra övre luftvägssymtom.

Längre väntetider

De nya rekommendationerna handlar utöver att stanna hemma från skola och arbete vid sjukdom om att undvika kontakt med spädbarn vid minsta förkylningssymptom.

Maria Eklund, verksamhetschef för barnkliniken på Länssjukhuset Ryhov menar att de som är mest sjuka kommer först.

–  Vi prioriterar de mest sjuka, men tar hand om alla som kommer. Just nu behöver man vara beredd på att väntetiderna är lite längre än vanligt hos oss, säger hon.

Foto: T. Barbhuiya

Text: Redaktionen