Ny krislösning – för tiotusentals elever

2023 05 23

Elever, som inte är godkända för att komma in på  gymnasiets yrkesprogram, ska kunna välja en alternativ skola.

Det föreslår regeringen i dag, tisdag. 

I en intervju med GP uppger skolminister Lotta Edholm (L) att regeringen vill upprätta så kallade yrkesskolor. 

Elever som saknar betygen som krävs ska kunna ansöka om en plats på skolorna.

– Tidigare hade näringslivet väldigt specifika krav på att alla elever måste gå nationella program och ha med sig de här teoretiska kunskaperna. Men i dag finns det en större öppenhet för att vi har så stor arbetskraftsbrist att vi också måste ta vara på alla de människor som kanske inte riktigt uppnår godkäntkraven, säger Lotta Edholm till GP.

Pekar ut flera branscher

Ministern förhoppning är att yrkesskolorna ska upprätta ett nära samarbete med flera branscher som är i ett stort behov av ny personal.

– Det är jättestor brist på lagerarbetare, truckförare, och i restaurangbranschen likaså, och vi kommer att ha en enorm arbetskraftsbrist i Norrland framåt, säger Lotta Edholm till GP.

Dagens krav

För att komma in på ett yrkesprogram krävs i dag godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt godkända betyg i minst fem andra ämnen.

Totalt krävs det godkända betyg i sammanlagt åtta ämnen.

I dag har många svenska elever svårt att nå målen. Våren 2021 saknade 16 100 niondeklassare behörighet.

Den fick den dåvarande S-regeringen att reagera.

Skolminister Anna Ekström (S) öppnade för att slopa F-betyget.

Syftet med att slopa betyget skulle vara att ge elever ”bättre möjligheter att förbereda sig för arbetslivet”.

Säger nej

Nuvarande skolminister Lotta Edholm utesluter ett scenario där F-betyget försvinner.

–  F-betyget är viktigt för att man ska ha en chans att tidigt upptäcka de elever som behöver extra stöd. Att man tar bort F-betyget betyder inte att eleverna klarar kunskapskraven – de eleverna kommer inte att klara gymnasiet, sa hon till Aftonbladet i början av mars.

Foto: J. Thomas

Text: Redaktionen