JUST NU: Nya förklaringar – därför har matpriserna skenat

2023 04 03

Konkurrensverket har inlett en granskning av livsmedelsbranschen efter att matpriserna i butikerna skjutit i höjden.

I en första analys pekar Konkurrensverket ut flera orsaker till de skenande matpriserna.

– De stigande livsmedelspriserna beror bland annat på effekter från flera på varandra följande kriser, exempelvis coronapandemin och Rysslands invasion av Ukraina, som lett till ökade kostnader i flera led i livsmedelskedjan. Bland förklaringarna finns också en svag svensk krona, framhåller myndigheten.

Utöver ovan faktorer pekar Konkurrensverket ut en ”dålig konkurrenssituation” som ytterligare en bidragande orsak.

– Det går inte att utesluta att en del av prisökningen också beror på en dålig konkurrenssituation, står det i analysen.

”Finns en risk”

Martin Bäckström, enhetschef på myndigheten, kommenterar analysen. 

– Det finns ju få aktörer i olika delar av livsmedelskedjan och då finns en risk att konkurrensen inte fungerar som den borde eller kan göra. Men sen om så är fallet eller inte, det vet vi inte i nuläget men det har vi för avsikt att djupdyka i, säger han till Expressen.

Dominerar marknaden

I dag dominerar tre stora aktörer – Ica, Coop och Axfood – den svenska livsmedelsmarknaden.

Matjättarna äger över 90 procent av marknaden.

– Den höga inflationen på livsmedel kan potentiellt påverka och påverkas av konkurrensförhållanden och konkurrenskraft i livsmedelskedjan. Under sådana förhållanden är det särskilt viktigt att konsumenter och företag är uppmärksamma på och ifrågasätter prisökningar som inte verkar motiverade, skriver Konkurrensverket i analysen.

Vidare skriver myndigheten att ”den svenska livsmedelskedjan kännetecknas av att det finns få aktörer i flera
led och delmarknader”.

– Få aktörer på en marknad behöver inte nödvändigtvis betyda att konkurrensen är svag. Risken är dock större att konkurrensen inte fungerar som den borde på marknader med få aktörer, står det i analysen.

Tidigare studie

När Konkurrensverket studerade livsmedelskedjan 2018 var bedömningen att konkurrensen fungerade huvudsakligen väl, både inom handel och produktion. 

– Att säkerställa att konkurrensen fungerar är dock ett löpande arbete, understryker myndigheten.

Omfattande granskning 

Dagens analys är en första del av en större granskning av livsmedelsbranschen.

Konkurrensverket kommer granska de kraftiga prishöjningarna av livsmedel och om de beror på bristande konkurrens i livsmedelskedjan.

Vidare kommer myndigheten undersöka om aktörerna i något led ökat sina vinstmarginaler och om handelns egna märkesvaror (EMV) haft en prispressande eller prishöjande effekt, samt om EMV påverkat konkurrensen i olika led.

Foto: R. Escobar

Text: Redaktionen