JUST NU: Nya elstödet – nytt direktiv om utbetalning

2023 01 19

Försäkringskassan har fått i uppdrag att hantera utbetalningen av det nya elstödet som ska gå till hushåll och företag i hela Sverige.

Det nya stödet baseras på elförbrukningen under perioden november – december 2022 och betalas ut retroaktivt.

– Elpriserna har varit höga i alla elområden under november och december 2022. Regeringen ser därför ett behov av att stödja samtliga hushåll i landet för de höga elpriserna under dessa månader, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M).

Utformningen av elstödet ska utgå ifrån den tidigare modellen för att påskynda utbetalningarna, uppger regeringen.

Regeringen har även gett Svenska kraftnät i uppdrag att utreda ett tak för förbrukningen som kan ta hänsyn till det kallare klimatet i norra Sverige. Elkunder i norra Sverige förbrukar i regel mer el på grund av ett kyligare klimat.

– Stödet bör också ta hänsyn till att det är ett kallare klimat i norra Sverige om det är möjligt, varför Svenska kraftnät även fått i uppdrag att utreda det, framhåller energi- och näringsminister Ebba Busch (KD).

Första utbetalning i februari 

Tillsammans med Svenska kraftnät får Försäkringskassan i uppdrag att vidta förberedande åtgärder för att möjliggöra utbetalningar av det nya elstödet. 

Myndigheterna har sedan tidigare fått i uppdrag att förbereda åtgärder för att möjliggöra utbetalning av elstödet till hushåll i elområde 3 och 4.

– Försäkringskassan planerar att påbörja utbetalningarna till hushållen för perioden oktober 2021 till september 2022 under februari 2023. Förberedelser pågår enligt det tidigare lämnade uppdraget, skriver regeringen.

Kan dröja

Försäkringskassan har dock flaggat för att utbetalningen av det första elstödet kan dröja till mars för vissa elkunder.

Pengarna betalas ut succesivt.

Ambitionen är de första utbetalningarna ska ske i slutet av februari, men många kan få vänta till början av mars.

– Det beror på att det är många utbetalningar och stora summor, säger Gustav Berg, pressekreterare på Försäkringskassan, till SR Ekot.       

Foto: Tomas Ärlemo Svenska kraftnät

Text: Redaktionen