Nya direktiv för föräldraledighet

2023 04 14

Regeringen och SD går fram med nya direktiv för nyblivna föräldrar.

Antalet dubbeldagar – de dagar som båda föräldrarna kan ta ut samtidigt – fördubblas från 30 till 60 dagar.

Det uppger partiledarna Ulf Kristersson (M), Ebba Busch (KD), Johan Pehrson (L) och Jimmie Åkesson (SD) i Aftonbladet.

– Genom fler dubbeldagar ges familjer större frihet att själva lösa sitt livspussel. Vi har kommit långt, men fortfarande år 2022 stod kvinnor för 70 procent av alla uttagna föräldrapenningdagar, framhåller partiledarna.

Ambitionen är att nyblivna pappor ska stanna hemma längre med barnet.

– En flexibel föräldraförsäkring med möjlighet för små barn att få mer tid med båda sina föräldrar bidrar till en tryggare uppväxt. Dubbeldagarna innebär att män tidigarelägger sitt uttag av föräldrapenning och därmed blir fördelningen när barnet är litet mer jämställd.

”Mer frihet”

Tidöpartierna meddelar även att  tiden för uttag förlängs till det att barnet blir femton månader. En förlängning med tre månader.

I dag dras gränsen när barnet fyllt ett år.

KD-ledaren Ebba Busch kommenterar den nya ändringen på Twitter.

– Nu moderniserar vi föräldraförsäkringen och dubblerar antalet dubbeldagar. Det ger mer frihet för familjer och bättre förutsättningar för mammors hälsa, skriver hon.

Fakta föräldraförsäkringen

-1974 infördes föräldraförsäkringen. För första gången fick båda föräldrarna rätt till ekonomisk ersättning för att vara hemma med sina barn. Män tog i snitt ut 0,5 procent av föräldrapenningen det första året.

- 1995 reserverades en månad av föräldrapenningen till vardera föräldern. Männens uttag av föräldrapenning ökade med 9,9 dagar.

- 1998 var mäns uttag av föräldrapenningen 10 procent och kvinnors uttag var 90 procent.

- 2002 reserverades en andra månad för vardera föräldern. Samtidigt förlängdes det totala antalet föräldrapenningdagar till 480 per föräldrapar. Mäns uttag av föräldrapenning ökade med 4,4 dagar.

- 2006 tog män ut 20 procent av föräldrapenningen och kvinnor tog ut 80 procent.

- 2008 infördes jämställdhetsbonus, där föräldrar kunde ansöka om att få skattelättnader för de dagar de tog ut utöver de två reserverade månaderna. Jämställdhetsbonusen förenklades 2012. Föräldrarna behövde då inte längre ansöka om bonusen och den betalades ut månadsvis.

- 2013 tog män ut 25 procent av föräldrapenningen och kvinnor tog ut 75 procent.

- 2016 reserverades en tredje månad för vardera föräldern. Mäns uttag av föräldrapenning ökade med 4,1 dagar.

- 2017 avskaffades jämställdhetsbonusen.

- I slutet av 2022 tog män ut 30 procent av föräldrapenningen och kvinnor tog ut 70 procent.

Källa: Försäkringskassan 

Foto: G. Pearce

Text: Redaktionen