SVERIGE: Nya besked om insatser för ekonomin – både för hushåll och företag

2023 01 23

Under 2022 ökade matpriserna med nästan 20 procent och idag har det hittills högsta elpriset uppnåtts i södra Sverige.

Det är de dåliga nyheterna för hushållen, vilket finansminister Elisabeth Svantesson (M) konstaterade på en pressträff idag.

– Sverige befinner sig i en ekonomisk vinter som riskerar att bli värre innan den blir bättre, säger hon på en pressträff.

"Stora behov"

Finansdepartementets prognoser visar också att den kommande lågkonjunkturen kan bli långvarig.

Till råga på allt befinner sig inflationen på sin högsta nivå på över 20 år och arbetslösheten är fortsatt hög, i synnerhet för utrikes födda.

– Vi ser stora behov av reformer för att öka tillväxten och få fler jobb och få fler i jobb, men också att stötta hushållen framöver, säger Elisabeth Svantesson.

Garanterar insatser

Dagens besked är dock att finansministern garanterar hushållen att det jobbas mycket hårt med att underlätta hushållsekonomin framöver.

Hon pekar bland annat på det elstöd som kommer att börja utbetalas om en vecka, men också en stor bidragsreform samt planer på att sänka skatt på arbete och pension.

Stora nyheten

Den stora nyheten för dagen var dock ett tilläggsdirektiv för 3:12-reglerna, som förväntas förenkla för företagare.

Bland annat tar man bort justerad skattesats.

– Här tycker jag att man ska läsa höjd skatt. I de senaste åren har Socialdemokraterna vid ett flertal tillfällen lyft de här frågorna om att höja kapitalinkomstskatten i 3:12-reglerna. Men det menar vi är fel väg att gå, säger Svantesson på pressträffen.

"I början av lågkonjunkturen"

Att Sverige har gått in i en lågkonjunktur konstaterades redan igår av konjunkturinstitutet.

– Men vi är i början av den och vi tror att det kommer bli värre framöver, säger institutets generaldirektör Albin Kainelainen till SVT:s Ekonomibyrån.

“Väldigt kostsam”

Löneökningarna de senaste åtta åren har redan raderats och reallönerna väntas återhämta sig först 2026.

Framöver kommer en period av såväl lägre reallöner som högre arbetslöshet och ökade kostnader tynga den svenska ekonomin.

– En lågkonjunktur som helhet är väldigt kostsam för samhällsekonomin, med ökad arbetslöshet som slår mot svaga grupper, säger Kainelainen enligt SVT.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen


Kina rasar mot Sverige

2024 02 26

Stormakten Kina anklagar Sverige för att ha en ”kalla kriget-mentalitet”, och vänder särskilt sin ilska mot den svenska Säkerhetspolisen.

Det har uppstått storbråk mellan Sverige och stormakten Kina.

Kinas ambassad i Stockholm riktar hård kritik mot Sverige efter de senaste dagarnas rapporter om det svenska säkerhetsläget.

Den kinesiska ambassaden gör nu ett hårt uttalande i frågan, och riktar udden mot en rapport som släpptes av Säpo tidigare i veckan.

– Rapporten hypar upp "Kina hotteorin" utan någon faktabas, gör grundlösa anklagelser och förtal mot och svartmålar Kina. Rapporten blandar ihop rätt och fel, vilket är extremt oansvarigt, anser Kinas ambassad.

”Förstör atmosfären”

Uttalandet är en reaktion på Säkerhetspolisens lägesbildsrapport som presenterades den 21 februari.

I rapporten beskrivs Kina som ett av tre länder som utgör stora hot mot Sverige.

Något som skapar stor ilska från kinesiskt håll.

– Den relevanta svenska myndigheten har politiserat och infört säkerhetsinnebörd i utbytet och samarbetet mellan de två länderna, vilket inte bara förstör atmosfären av det vänskapliga samarbetet mellan de två länderna, utan också skadar de två folkens grundläggande intressen, hävdar ambassaden.

”Kalla kriget-mentalitet”

I rapporten beskriver Säpo Kina som ett av de tre länder som tillsammans utgör det största säkerhetshotet mot Sverige. De andra två är Ryssland och Iran.

Kinas ambassad menar dock att det är den svenska mentaliteten

– Vi kräver att den svenska sidan skakar av sig sin Kalla kriget-mentalitet och sina ideologiska fördomar, respekterar fakta och sanningen och ser på Kina och dess utveckling på ett objektivt och rationellt sätt, understryker ambassaden.

Långtgående ambitioner

Kina anklagar Säpo för att sprida ”desinformation” och göra ”provocerande uttalanden” gentemot landet.

Säpo menar dock att Kina genom sitt agerande bland annat utgör ett långsiktigt hot mot svensk ekonomi.

– De har långtgående ambitioner att bli världsledare inom flera olika sektorer. För att uppnå sina mål bedriver de olovlig underrättelseverksamhet och anskaffar teknik och kunskap från svenska företag och lärosäten, säger Fredrik Hallström, operativ chef på Säpo, till GP.

Säpo uppger också att Kina bedriver inhämtning mot oppositionella som är bosatta i Sverige.

Text: Redaktionen

Foto: Alejandro Luengo resp. Linus-Mimietz


UPPGIFTER: Det här dödade Aleksej Navalnyj

2024 02 25

Ukrainas underrättelsechef Kyrylo Budanov säger att det är mer eller mindre bekräftat vad Aleksej Navalnyj dog av.

Dödsorsaken rapporteras även av ryska statskontrollerade medier.

– Jag kanske gör er besvikna, men vad vi vet är att han verkligen dog av en blodpropp, säger Budanov.

Det uppger Sky News.

Mer eller mindre bekräftat

Budanov anser att uppgifterna om vad som dödade Aleksej Navalnyj bör anses vara så gott som bekräftade.

– Det är mer eller mindre bekräftat, säger han.

Många har anklagat, och anklagar fortfarande, Rysslands diktator Vladimir Putin för Navalnyjs död.

Många är av uppfattningen att Putin verkställde hans död, i en arktisk straffkoloni, med anledning växande krav på en oberoende utredning.

– Under en presskonferens tidigare i dag fortsatte Volodymyr Zelenskyy att uttrycka samma övertygelse och sa att Navalnyj har mördats.

Aktivist och bloggare

Aleksej Navalnyj beskrivs av många som Vladimir Putins ”främsta kritiker” och var Rysslands informella oppositionsledare - även om han satt fängslad.

Hans kamp har i synnerhet riktats mot att offentliggöra den enorma korruption som finns i toppskiktet av Ryssland och inom regeringspartiet Enade Ryssland.

Navalnyj har använt internet som en plattform för att nå ut till sina följare, ställt upp i borgmästarvalet i Moskva och försökt att kandidera till president.

Stor följarskara

Han har även anordnat flera demonstrationer mot korruptionen i Ryssland. Våren 2017 deltog tiotusentals ryssar i en antikorruptionsdemonstration anordnad av Navalnyj.

Protesterna fick ett abrupt slut, då han själv greps av polisen.

Överlevt flera attacker

Han har blivit förgiftad och drabbats av en rad olika attacker genom åren men överlevde alltid regimens klappjakt - fram till nu.

Han satt fängslad efter att ha dömts på vad omvärlden betonar är felaktiga grunder.

Foto: M. Aleshkovsky

Text: Redaktionen