Nya bakslag för Astra Zenecas vaccin

2021 03 30

Problemen för Astra Zenecas vaccin fortsätter på flera fronter.

Norges läkemedelsverk utreder nu huruvida ytterligare två dödsfall orsakade av blodproppar kan ha koppling till Astra Zenecas vaccin. Totalt har fem patienter i Norge drabbats av en kombination av blodpropp, blödning och lågt antal blodplättar efter att ha vaccinerats med Astra Zenecas vaccin och tre av dem har förlorat livet. Alla fem som vårdats inklusive de tre som avlidit var yngre än 55 år uppger NRK.

I Danmark vill experter att det tillfälliga stoppet för Astra Zenecas vaccin förlängs då man ännu inte anser sig ha tillräckligt underlag för att bedöma situationen.

-Så länge det inte är klarlagt är det bäst att pausa, säger Professor Lars Östergaard, Århus Universitetssjukhus till DR.

Samtidigt har Sydafrika nu sålt sitt lager av Astra Zenecas vaccin till 14 andra afrikanska länder rapporterar Reuters. Bakgrunden är att studier visar att vaccinet inte är så effektivt mot den sydafrikanska virusvarianten. Istället satsar Sydafrika på Johnson & Johnsons vaccin vilken är den vaccinvariant där endast en dos räcker.

ANALYS

Det finns såväl fördelar som nackdelar med att återuppta vaccineringen med Astra Zeneca i Sverige i nuläget. En uppenbar nackdel är att det torde finnas en betydande oro kring Astra Zenecas vaccin och sannolikt vill en del inte ha vaccinet alls. Därmed finns det risk för att vaccinationsviljan sjunker om Astra Zenecas vaccin erbjuds.

En möjlighet att hantera saken på är att utforma en preciserad regel för vilken typ av personer som kan ta Astra Zenecas vaccin. Uppgifterna från Norge om att personer under 55 år avlidit formar dock det hela till en betydande utmaning. Det kan inte uteslutas att Sverige förlänger pausen.