GASLÄCKAN: Nya allvarliga uppgifter

2022 10 06

Säkerhetspolisens brottsplatsundersökning vid gasledningarna Nord Stream 1 och 2 har stärkt misstanken om grovt sabotage.

Det skriver Säpo i ett pressmeddelande.

– Efter genomförd brottsplatsundersökning kan Säkerhetspolisen konstatera att det har skett detonationer vid Nord Stream 1 och 2 i svensk ekonomisk zon, som har medfört omfattande skador på gasledningarna, framhåller myndigheten.

Stärkta misstankar om sabotage

Kammaråklagare Mats Ljungqvist som leder förundersökningen bekräftar att misstanken om grovt sabotage har stärkts.

– Vi kan konstatera att det har skett detonationer vid Nord Stream 1 och 2 i svensk ekonomisk zon, som har medfört omfattande skador på gasledningarna. Brottsplatsundersökningen har stärkt misstankarna om grovt sabotage. Det har gjorts beslag på brottsplatsen och dessa ska nu undersökas. Det råder förundersökningssekretess och ärendet är mycket känsligt. Samarbetet mellan Åklagarmyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen och Försvarsmakten fungerar mycket bra. Det är en allvarlig händelse och det är ett styrkebesked att inblandade myndigheteter på bästa sätt fullgör sina respektive uppgifter, säger han i ett pressmeddelande.

Beslag på platsen 

Säkerhetspolisen meddelar även att vissa beslag har gjorts vid brottsplatsundersökningen.

Nu vidtar Säpo olika utredningsåtgärder.

Förhoppningen är att de nya beslagen kan leda till åtal.

– Som en del i arbetet kommer beslagen nu att gås igenom och analyseras. Den fortsatta förundersökningen får visa om någon kan delges misstanke och senare åtalas, skriver myndigheten och tillägger:

– Säkerhetspolisen bedömer det som inträffat i Östersjön som mycket allvarligt. Säkerhetspolisen följer utvecklingen noga och vidtar de åtgärder som behövs utifrån myndighetens uppdrag att skydda Sverige och Sveriges säkerhet.

Hävt avspärrningar

Efter att Säkerhetspolisen avslutat sin brottsplatsundersökning hävs avspärrningarna på platsen för gasläckorna.

– Det har varit fråga om en avspärrning av ett mycket begränsat område både i tiden och till ytan. Enligt havsrättskonventionen ska hänsyn tas till skälighet och alla relevanta omständigheter när intressen står mot varandra i den ekonomiska zonen. I det ingår att ta hänsyn till den betydelse som berörda intressen har, såväl för respektive parter som för hela det internationella samfundet. Mot den bakgrunden gav jag direktiv om att tillfälligt spärra av och genomföra en brottsplatsundersökning, säger Mats Ljungqvist.

Foto: Kustbevakningen

Text: Redaktionen