Ny variant – kan dominera inom kort

2022 10 27

Det kommer nya rapporter om en ny omikronvariant, kallad BQ 1, som har börjat sprida sig i Europa och som kan komma att få fäste i Sverige redan innan 2022 års slut.

– Det man vet är att den har vissa mutationer som ger den en möjlighet att ta sig förbi immunförsvaret i princip från tidigare infektioner eller vaccinationer på ett effektivt sätt, framhåller Sara Byfors, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten till SR Ekot.

I takt med att rapporteringen om covid-19 minskar i medierna kan det vara lätt att tro att faran är över, men Byfors manar till eftertanke:

– Pandemin pågår ju och vi har fortsatta smittspridningar av covid-19 och de påverkar också vården, poängterar hon.

Vaccinering rekommenderas

Och tillägger i intervjun med kanalen:

– Det bästa man kan göra som individ är ju dels att vaccinera sig enligt de rekommendationer som finns och om man rekommenderas en höstdos så ska man ta den. Och har man inte tagit sina första tre doser så är det en bra idé att göra det.

Folkhälsomyndigheten gick redan för en vecka ut med information om de nya, muterade varianterna på covid-19.

– Det är flera varianter som har samlat på sig mutationer som gör att de har en högre förmåga att slinka igenom immunförsvaret, underströk Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell, till SVT Nyheter då.

Folkhälsomyndighetens scenarier

  • Scenario 0: Virusvarianten BA.5 antas fortsätta dominera smittspridningen under hela perioden.
  • Scenario 1: Nya virusvarianter med en förmåga att undgå människors immunförsvar antas successivt ta över spridningen. De nya virusvarianterna antas dessutom i genomsnitt vara 30 procent mer smittsamma än BA.5.
  • Scenario 2: Nya virusvarianter med en förmåga att undgå människors immunförsvar antas, liksom i scenario 1, successivt ta över spridningen. De nya virusvarianterna antas dessutom i genomsnitt vara 50 procent mer smittsamma än BA.5.

– I scenario 0 avtar smittspridningen under hösten. I scenario 1 och 2 sker däremot en ökning av nya fall. Toppen nås i mitten av december i scenario 1 och i slutet av november i scenario 2. Om dessa ökningar skulle ske, innebär det i förlängningen ett ökat behov av sjukhusvård, framhåller FHM till kanalen.

Ökning i Norrbotten

Fog för en fortsatt covid-19-fara kom redan under onsdagen då region Norrbotten rapporterades ha en anmärkningsvärd smittspridning.

– Vi har ju legat under rikssnittet sedan midsommar men förra veckan såg vi ett hack uppåt. Men om det är en trend återstår att se, poängterade smittskyddsläkaren Anders Nystedt till SVT.

Regionen hade 57 personer med covid-19 för två veckor sedan för att veckan därpå vara uppe i det dubbla.

– Jag tror att det kan bero på klustersmitta som upptäckts i Haparanda och Kalix, sa Anders Nystedt vidare till kanalen.

Foto: Mufid-Majnun

Text: Redaktionen