Ny variant – kan dominera inom kort

2022 10 27

Det kommer nya rapporter om en ny omikronvariant, kallad BQ 1, som har börjat sprida sig i Europa och som kan komma att få fäste i Sverige redan innan 2022 års slut.

– Det man vet är att den har vissa mutationer som ger den en möjlighet att ta sig förbi immunförsvaret i princip från tidigare infektioner eller vaccinationer på ett effektivt sätt, framhåller Sara Byfors, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten till SR Ekot.

I takt med att rapporteringen om covid-19 minskar i medierna kan det vara lätt att tro att faran är över, men Byfors manar till eftertanke:

– Pandemin pågår ju och vi har fortsatta smittspridningar av covid-19 och de påverkar också vården, poängterar hon.

Vaccinering rekommenderas

Och tillägger i intervjun med kanalen:

– Det bästa man kan göra som individ är ju dels att vaccinera sig enligt de rekommendationer som finns och om man rekommenderas en höstdos så ska man ta den. Och har man inte tagit sina första tre doser så är det en bra idé att göra det.

Folkhälsomyndigheten gick redan för en vecka ut med information om de nya, muterade varianterna på covid-19.

– Det är flera varianter som har samlat på sig mutationer som gör att de har en högre förmåga att slinka igenom immunförsvaret, underströk Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell, till SVT Nyheter då.

Folkhälsomyndighetens scenarier

  • Scenario 0: Virusvarianten BA.5 antas fortsätta dominera smittspridningen under hela perioden.
  • Scenario 1: Nya virusvarianter med en förmåga att undgå människors immunförsvar antas successivt ta över spridningen. De nya virusvarianterna antas dessutom i genomsnitt vara 30 procent mer smittsamma än BA.5.
  • Scenario 2: Nya virusvarianter med en förmåga att undgå människors immunförsvar antas, liksom i scenario 1, successivt ta över spridningen. De nya virusvarianterna antas dessutom i genomsnitt vara 50 procent mer smittsamma än BA.5.

– I scenario 0 avtar smittspridningen under hösten. I scenario 1 och 2 sker däremot en ökning av nya fall. Toppen nås i mitten av december i scenario 1 och i slutet av november i scenario 2. Om dessa ökningar skulle ske, innebär det i förlängningen ett ökat behov av sjukhusvård, framhåller FHM till kanalen.

Ökning i Norrbotten

Fog för en fortsatt covid-19-fara kom redan under onsdagen då region Norrbotten rapporterades ha en anmärkningsvärd smittspridning.

– Vi har ju legat under rikssnittet sedan midsommar men förra veckan såg vi ett hack uppåt. Men om det är en trend återstår att se, poängterade smittskyddsläkaren Anders Nystedt till SVT.

Regionen hade 57 personer med covid-19 för två veckor sedan för att veckan därpå vara uppe i det dubbla.

– Jag tror att det kan bero på klustersmitta som upptäckts i Haparanda och Kalix, sa Anders Nystedt vidare till kanalen.

Foto: Mufid-Majnun

Text: Redaktionen


Svenskar kan avrådas från att äta populär maträtt

2024 05 26

En populär maträtt kan vara farligare än man tidigare trott.

Många svenskar älskar att äta fisk.

Om man dessutom har fångat fisken själv, i någon av våra många svenska insjöar, så kan det kännas extra lyxigt.

Men frågan är hur nyttigt det egentligen är.

Många sjöar och vattendrag är förorenade av PFAS, rapporterar TV4.

Och när mängden PFAS i fisken analyseras så kan det leda till förändrade rekommendationer avseende konsumtionen.

Väntar på analyssvar

En sådan analys ska nu göras i Finjasjön i Hässleholm.

Där ska man analysera mört, abborre, braxen, gös och gädda, för att ta reda på hur mycket PFAS som finns i fisken.

– När man har fått analyssvaren får man ta ställning till om man ska äta fisken en gång om året, en gång i veckan eller aldrig, säger Mats Bengtsson, som ansvarar för att samla in fiskexemplaren, till kanalen.

Misstanken om höga halter av PFAS gäller många svenska sjöar och vattendrag.

– Det finns tyvärr ingen heltäckande bild över hur det ser ut i sjöar i Sverige för det är många olika aktörer som är involverade i den här provtagningen som görs, säger Sabina Litens Karlsson, toxikolog på Livsmedelsverket i Uppsala, till kanalen.

Bör kontakta kommunen

Men i takt med att analyser görs och kunskapen ökar kan alltså kostråd och rekommendationer komma att förändras.

När resultaten från analysen i Hässleholm blir klara så kommer de att diskuteras med Livsmedelsverket.

Den som regelbundet vill äta egenfiskad fisk bör vända sig till kommunen där sjön ligger för att ta reda på om PFAS-analyser har gjorts och vilka rekommendationer som gäller.

Dåligt för barn och gravida

PFAS är ett samlingsnamn för tusentals industriellt framställda kemikalier som finns på många ställen i naturen.

– Om man får i sig PFAS under lång tid skulle det kunna påverka hälsan. Därför är det viktigt att få i sig så lite som möjligt av dessa ämnen, framför allt innan man får barn, uppger Livsmedelsverket på sin hemsida.

Det är troligt att foster, spädbarn och barn är extra känsliga för PFAS.

Foto: S. Seitamaa

Text: Redaktionen


Rusta ryter ifrån

2024 05 27

Rustas vd riktar nu kraftig kritik mot Tieto Evry.

Tidigare i år drabbades Tieto Evry som bekant av en omfattande cyberattack som ledde till stora problem för såväl aktörer i den privata sektorn som i den offentliga.

Den Rysslandskopplade gruppen Akira gav sig på Tieto Evrys datacenter, och flera stora företag, bland annat Rusta, påverkades kraftigt av hackerattacken.

Nu riktar Rustas vd Göran Westerberg kraftig kritik mot Tieto Evry.

Det rapporterar Dagens industri.

“Är inte förvånade”

Ett avslöjande från Svenska Dagbladet visar att det rådde brister i Tieto Evrys rutiner innan attacken skedde.

Bland annat har en källa sagt att “man förstod att säkerhetsarbetet behövdes, men man prioriterade inte att lägga pengar på det”.

Rustas vd Göran Westerberg är inte överraskad.

– Vi är tyvärr inte förvånade om detta skulle visa sig stämma, förklarar han för Di.

Sist på listan

Vidare förklarar Westerberg att man har haft problem med kontakten med företaget under en tid.

– Jag upplever det som att vi som kunder står absolut sist på Tieto Evrys lista över prioriteter.

Omfattande attack

Det var i januari tidigare i år som Tieto Evry utsattes för den omfattande attacken.

Lönesystemen hos 120 myndigheter slogs ut samtidigt som flera regioner och kommuner fick stora problem med sina it-system, och även privata företag påverkades.

Samtidigt har känsliga uppgifter förlorats.

– Omfattningen av detta har inte varit känt. En stor del av patientjournalerna har försvunnit inom vård, omsorg och socialtjänst. Det är mycket allvarligt. Mycket data krypterades vid attacken och vi ser det som förlorad data, säger Gustaf Lorentz, kommunikationschef i Vellinge kommun, till SVT.

Viktig fråga

Attacken ledde till debatt om vikten angående ett starkt cyberförsvar och förmåga att upprätthålla samhällsviktiga system.

Ryska hybridattacker har pekats ut som ett orosmoln som kan ställa till det ordentligt för svensk cybersäkerhet, och flera ledande aktörer menar att man arbetar intensivt på att skydda Sverige på alla sätt.

Foto: M. Spiske

Text: Redaktionen