Ny rapport om virusets ursprung

2022 10 28

Coronapandemin uppstod snarare från en laboratorieincident än från en djurmarknad.

Det hävdar flera republikaner i den amerikanska senatens hälsoutskott i en ny rapport, rapporterar New York Times.

I rapportens slutsats skriver författarna att pandemin med största sannolikhet orsakades av en laboratorieincident i Kina.

Rapporten pekar ut två punkter som anses stärka denna slutsats.

För det första har man efter nästan tre år fortfarande inte lyckats identifiera vilket djur som ursprungligen bar på viruset.

För det andra har det kommit rapporter om bristande säkerhetsrutiner vid laboratorier i Wuhan, den kinesiska staden där de första fallen av covid-19 rapporterades.  

”Återvändsgränd”

Bristen på nya bevis har dock fått många experter att ifrågasätta slutsatsen i rapporten.

– Rapporten innehåller få nya bevis och har ifrågasatts av många forskare vars forskning tyder på att virusutbrottet uppstod på en marknad i kinesiska Wuhan, framhåller New York Times.

Richard Ebright, molekylärbiolog vid Rutgers University, USA, är besviken. 

– Man kan bara dra slutsatsen att de hamnat i en återvändsgränd, säger han till New York Times.

Forskaren stödjer argument som pekar på att viruset uppstod från en laboratorieincident, men anser att den nya bevisföringen i rapporten inte har stärkt denna tes.

– Det finns ingen information i rapporten som inte har presenterats tidigare och diskuterats i media, säger han till tidningen.

Annorlunda slutsats

Två forskningsstudier i tidskriften Science har tidigare kommit fram till en annorlunda slutsats.

I studierna fastslår flera forskare att Huanan Seafood Market i Wuhan med största sannolikhet var epicentrum för coronaviruset och att viruset överfördes från djur till människa.

– Djuren levde tätt intill varandra och kan lätt ha smittat varandra, framhöll forskarna och pekade på att smittan sedan överfördes till leverantörer som sålde djuren och till människor som handlade på marknaden.

Forskningsstudierna kunde inte identifiera vilka djur som överförde smittan, men fem stånd som sålde levande och slaktade djur pekades ut som drivande.

– Samtliga åtta fall av covid-19 som upptäcktes före den 20 december var från den västra sidan av marknaden, där däggdjursarter såldes, står det i den ena studien.

LÄS MER: FORSKARE ÖVERENS OM CORONAVIRUSETS URSPRUNG

Foto: M. Sanchez

Text: Redaktionen