VÄRLDEN: Ny milstolpe passerad

2022 11 15

I dag förväntas jordens befolkning nå 8 miljarder, meddelar FN .

Bara elva år efter att jordens befolkning passerade milstolpen sju miljarder nås nästa milstolpe.

I dag, tisdag, nås nästa milstolpe: Åtta miljarder.

–  Årets världsbefolkningsdag infaller under ett milstolpeår, då vi förutser födelsen av jordens åtta miljardte invånare, framhåller FN:s generalsekreterare António Guterres i ett pressmeddelande från organisationen.

Han tillägger:

–  Detta är ett tillfälle att fira vår mångfald, erkänna vår gemensamma mänsklighet och förundras över framsteg inom hälsa som har förlängt livslängden och dramatiskt minskat mödra- och barndödligheten. 

Med ökning följer ansvar

Samtidigt, noterar generalsekreteraren, får vi denna inte glömma det faktum att vi har ett delat ansvar för planeten och att ta hand om den.

Även om den globala befolkningen växer, gör den det i sin långsammaste takt sedan 1950, efter att ha sjunkit under en procent 2020. En framtidsprognos från FN visar talar för att världens befolkning kan nå 8,5 miljarder till 2030 och 9,7 miljarder tjugo år senare.

Sedan, under 2080-talet, förväntas antalet människor uppgå till 10,4 miljarder för att sedan hålla sig på den nivån fram till 2100.

Åtta länder förväntas stå för mer än hälften av ökningen fram till 2050: Demokratiska republiken Kongo, Egypten, Etiopien, Indien, Nigeria, Pakistan, Filippinerna och Förenade republiken Tanzania.

Tillväxt och hållbarhet komplext

–  Förhållandet mellan befolkningstillväxt och hållbar utveckling är komplext och flerdimensionellt, understryker Liu Zhenmin, FN:s undergeneralsekreterare för ekonomiska och sociala frågor, i pressmeddelandet. 

Han tillägger:

–  Snabb befolkningstillväxt gör det svårare att utrota fattigdom, bekämpa hunger och undernäring och öka täckningen av hälso- och utbildningssystem.

Noterbart i övrigt från rapporten är att Indien väntas under 2023 passera Kina som världens folkrikaste land.

Foto: T. Williams

Text: Redaktionen