Ny mätning inför Schweiz omröstning om samkönade äktenskap

2021 09 29

Inför söndagens folkomröstning om samkönade äktenskap i Schweiz har ja-sidan tagit en kraftig ledning över nej-sidan.

Landets parlament och regering godkände samkönade äktenskap redan i fjol men nu ska frågan avgöras i en folkomröstning och förslaget inkluderar både ett ja till att par av samma kön ska få gifta sig och ett jag till att de ska få adoptera barn.

Hetsig valkampanj

Valkampanjen inför folkomröstningen har varit bitvis hätsk och homofobiska argument har förts fram i debatten vilket skapar upprörda känslor. Antalet samtal till landets telefonlinjer för att hjälpa drabbade av hat mot homosexuella har ökat från omkring 6 per månad till 45 per månad. 

Se resultatet i opinionsmätningen längst ned i texten.

ANALYS

Schweiz är ett relativt konservativt land jämfört med övriga Västeuropa och traditionen med folkomröstningar leder till att en minoritet av väljarna lätt att skapa debatter och kampanjer i olika ämnen.

En rad olika argument har förts fram i debatten men det finns några argument som dominerat.

JA-sidans argument

Argumenten från Ja-sidan har bland annat varit följande:

▪Diskrimineringen mot homosexuella måste upphöra

▪Schweiz är ett av få kvarvarande länder i Europa som fortfarande lever kvar på stenåldern och inte tillåter alla att gifta sig

▪Äktenskap ger även en rad andra juridiska rättigheter som ska vara lika för alla

▪Barn till samkönade par måste få samma rättigheter som alla andra barn

NEJ-sidans argument

Argumenten från Nej-sidan har bland annat varit följande:

▪Familjevärderingarna måste försvaras

▪Det är synd om barnen om de inte får en förälder av varje kön

▪Det är inte ett kyrkligt agerande

Stor ledning

Opinionsmätningarna pekar på en klar ledning för ja-sidan. TV-kanalen SRG:s mätningar ger följande resultat:

🇨🇭    Aug      Sept

Ja       69 %     63 %

Nej    29 %     35 %

Foto: S Marie

[yop_poll id="651"]

Råttkaos väntas i svensk stad på torsdag – “Kommer vara påtagligt”

2024 04 14

En kommande strejk kan vara på väg att ställa till det rejält i Skåne.

Det handlar om fackförbundet Kommunals krav på SKR om förbättringar gällande bland annat lönevillkor och regler för dygnsvila.

På torsdag nästa vecka lär medlemmarna gå ut i strejk.

Det handlar om över 5 000 medlemmar på 750 arbetsplatser runt om i landet.

Fruktar kaos

Strejken berör flera olika områden.

Bland annat renhållningsarbetare, där nästan alla renhållningsarbetare i Lund ingår i varslet.

Därför fruktar nu staden råttkaos och överfulla soptunnor i och med strejken.

Det rapporterar TV4.

“Kommer bli påtagligt”

Andra yrkesgrupper som berörs är bland annat lokalvårdare och måltidspersonal.

Just renhållningsarbetarnas deltagande i strejken väntas leda till obehagliga utmaningar.

– Det kommer ju att bli överfulla tunnor. Vi ser råttor varje dag, så det är något som kommer att bli påtagligt om det blir strejk, säger Nicklas Kryger som arbetar med saken i staden, till TV4.

Har krävt ordning

Fackförbundet kommunal framhåller att strejken kommer att utbryta om parterna inte kommer överens.

– Kommunal har i årets avtalsförhandlingar bland annat krävt ordning och reda i löneprocesserna, där Kommunal menar att ett skriftlighetskrav vid lönesättning och utbetalning av ny lön i tid, borde vara rena hygienfaktorer i Sveriges största kollektivavtal. Vilket motparten inte velat tillmötesgå, förklarar fackförbundet.

– Kommunal har även krävt att ett helhetsgrepp tas för att skapa hållbara arbetstider, samt förbättringar i dygnsviloregleringarna för bland annat räddningstjänst och LSS-verksamhet. Villkor som motparten i stället vill försämra.  

“Rimliga krav”

Vidare menar man att det inte rör sig om någonting taget ur luften.

– Medlemmarna i Kommunal kräver inga fantasier. Vi har haft rimliga krav. I en svår ekonomisk tid tar vi ansvar för att få ner inflationen och inte bära in yrkanden som är kostnadsdrivande. SKR och Sobona har ändå inte kunnat gå oss till mötes, säger Malin Ragnegård, ordförande Kommunal.

Foto: J. Cotten

Text: Redaktionen


Ny lag börjar gälla i dag lördag – påverkar elbilsägare

2024 04 13

Från och med i dag förenklas betalningen vid laddstationer.

EU-parlamentet fattade beslut om den nya lagen redan sommaren 2023, och på lördagen börjar den gälla.

Nu ska betalningen vid laddstationer förenklas.

Detta genom att införa krav på att erbjuda kortbetalning vid alla nya laddplatser.

Det rapporterar Teknikens värld.

Blir mer tillgängligt

Syftet med lagförändringen är att göra laddning för elbilar mer tillgängligt för alla.

Det hela innebär att det inte längre kommer ställas krav på registrering, brickor eller speciella kort.

Från och med den 13 april måste alla nyinstallerade laddstationer erbjuda alternativet kortbetalning.

Har ställts krav

Under en längre tid har konsumenter ställt krav på att förenkla elbilsägande på olika sätt för att skynda på utvecklingen vad gäller elektrifieringen av fordonsflottan.

Just laddningen är en av de saker som man har menat varit underprioriterat.

De som har elbil vill i högre utsträckning se att tillgängligheten vad gäller laddstationer över hela landet måste förbättras.

Detta som en delåtgärd i arbetet med elektrifieringen av samhället.

Elektrifieringen viktig

Regeringen vill satsa på utbyggnaden av laddinfrastrukuren.

– Elektrifieringen av transportsektorn är central för att Sveriges klimatmål och åtaganden inom EU ska nås, framhöll regeringen i höstas.

– Därför satsar regeringen nu på laddinfrastruktur för både lätta och tunga fordon för att skapa förutsättningar för elektrifierade vägtransporter.

– En omfattande och snabb elektrifiering av vägtransporterna krävs för att transportsektorn ska kunna nå i princip noll utsläpp av växthusgaser. 

– För elbilar behöver det finnas tillgång till publik och icke-publik laddning i hela landet, för invånare i allt från gles- och landsbygd till städer.

“Av yttersta vikt”

Ebba Busch är en som har tryckt på vikten av utbyggnaden.

– Vi behöver ersätta fossila transporter och minska hushållens transportkostnader, det är av yttersta vikt för Sveriges konkurrenskraft och den gröna omställningen, har hon sagt.

Foto: My Energy

Text: Redaktionen