JUST NU: Ny insats – ska hjälpa pressade hushåll

2023 04 13

Regeringen ska utreda hur bolånetak och amorteringskrav kan utformas i framtiden.

En kommitté, som leds av professor Peter Englund, ska i huvudsak analysera vilka makroekonomiska risker som är förenade med hushållens skuldsättning och hur åtgärder – som till exempel amorteringskrav – kan motverka dessa risker.

– Dessutom kommer kommittén att analysera om amorteringskrav kan utformas mer ändamålsenligt, framhåller regeringen. 

”Behöver hanteras”

– Riskerna med hushållens höga skuldsättning behöver hanteras, och de regelverk som används för detta ska vara effektiva och proportionerliga. Hur detta bäst låter sig göras är en viktig och svår fråga och en gedigen utredning kan bidra till att fördjupa kunskaperna, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) och tillägger:

– Syftet är att utveckla makrotillsynen, inte avveckla den, särskilt då kunskapsläget ständigt går framåt.

Ministern framhåller att utredningen även syftar till att utveckla konsekvensanalysen för ett politikområde som är under utveckling och förändring.

– Vi vill stärka förutsättningarna för att hantera systemrisker och därmed lägga en grund för en växande ekonomi med goda villkor för både hushåll och företag.

Då ska utredningen redovisas

Utöver professor Peter Englund består kommittén av dekanen Susanne Ackum och professorn John Hassler.

– Ett antal sakkunniga från akademin, statsförvaltningen och näringslivet kommer också att bjudas in att medverka i utredningen, uppger regeringen.

Kommittén ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 oktober 2024.

Lovade paus

Inför valet lovade Moderaterna att pausa amorteringskravet på bolån.

– Amorteringskravet har bidragit till en sund amorteringskultur och lägre belåning. Men i rådande ekonomiska läge, där hushållen är pressade av skenande kostnader, behövs särskilda åtgärder. Moderaterna kommer där tillfälligt pausa amorteringskravet – precis som under pandemin. Pausen ska revideras var sjätte månad.  Det kan innebära en uppskjuten amortering på 7 500 kronor i månaden för en familj med lån på 3 miljoner, framhöll partiet den 6 september – fem dagar innan riksdagsvalet.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) har sedermera backat från vallöftet.

Enligt Svantesson gav Moderaterna löftet i ett läge då man trodde att inflationen skulle landa på tre procent 2023. I dag är läget annorlunda. I mars steg inflationen till 12 procent.

– Det var en annan prognos för 2023, och i december gav ett tydligt uppdrag till Finansinspektionen att utvärdera den här ventilen som gör att man kan få en paus, sa hon till SVT Nyheter i januari.

FI kritiserar förslaget

Finansinspektionen, FI, har varnat för att det är en dålig idé att slopa kravet när inflationen skenar.

– Det har gjort att vi kom in i den här krisen som vi är i nu lite mindre skuldsatta och därmed lite mindre räntekänsliga. Det tror jag är bra att ta med sig även in i nästa kris som kommer. Det är i grund och botten ett krav som vi tycker ska finnas över tid, säger Henrik Braconier, chefsekonom på Finansinspektionen, till SVT.

Foto: P. Kapischka

Text: Redaktionen