Jimmie Åkesson portas från Nobelgalan

2022 10 25

Jimmie Åkesson (SD) kommer inte att medverka på årets Nobelgala.

SD-ledaren portas från evengemanget.

Det uppger Nobelstiftelsen i ett pressmeddelande.  

– Nobelstiftelsens styrelse har i år inte sett någon anledning att ompröva sitt tidigare beslut att inte bjuda in Sverigedemokraternas partiledare till Nobelfestligheterna. Nobelpriset vilar på en respekt för vetenskap, kultur, humanism och internationalism. Den respekten ligger även till grund för de insatser som firas och uppmärksammas när Nobelpristagare och gäster från hela världen bjuds in till Nobelprisutdelningen och banketten den 10 december, skriver stiftelsen.

Övriga partiledare är fortsatt välkomna.

Flera företrädare

Ett antal officiella företrädare bjuds traditionellt in till evenemangen. Även  ambassadörer som är stationerade i Sverige får vanligtvis en inbjudan.

Nytt för i år är att Rysslands och Belarus ambassadörer inte bjuds in till Nobelprisutdelningen i Stockholm.

Anledning är Rysslands invasion av Ukraina.

– Nobelstiftelsen återkommer med mer information om programmet för prisutdelning och bankett, svenska och internationella gäster samt huvudbordets placering i början av Nobelveckan, framhåller Nobelstiftelsen.

Fakta Nobelstiftelsen

- Nobelstiftelsen är en privat stiftelse som bildades år 1900 med utgångspunkt i Alfred Nobels testamente och de grundstadgar som fastställdes i anslutning till testamentet. Nobelstiftelsens primära syfte är att säkra att intentionerna i testamentet uppfylls.

- Stiftelsen ansvarar för att förvalta Alfred Nobels förmögenhet på ett sådant sätt att den ekonomiska basen för Nobelpriset säkras i ett långsiktigt perspektiv och oberoendet garanteras för de Nobelprisutdelande institutionerna i deras arbete med att utse pristagare.

- Vidare är det Nobelstiftelsens uppdrag att förvalta och utveckla de varumärken och immateriella tillgångar som har byggts upp under Nobelprisets drygt hundraåriga historia.

Källa. Nobelstiftelsen

Foto: Sverigedemokraterna

Text: Redaktionen