JUST NU: Nio miljoner dör av föroreningar varje år

2022 05 18

Varje år dör nio miljoner människor i förtid på grund av olika former av miljöföroreningar.

Det visar en ny studie av som publiceras i tidskriften The Lancet Planetary Health, rapporterar SR Ekot.

Sju miljoner dödsfall per år

I studien framgår det att luftföroreningar beräknas orsaka sju miljoner förtidsdödsfall per år. Det är en enorm ökning.

Sedan millennieskiftet har antalet dödsfall orsakade av luftföroreningar fördubblats. De har ökat med 55 procent enligt studien. 

Andra föroreningar gör stor skada

Utöver luftföroreningar uppges mark- och vattenföroreningar vara ett stort problem. Drygt två miljoner människor drabbats av föroreningar i mark och vatten, vilket har lett till miljontals förtidsdödsfall.

Vatten och mark förorenas av kemikalier eller bly som i sin tur kan leda till cancer, lungsjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar, vilket i sin tur leder till en förtida död, uppger forskarna i studien.

Större hot än terrorism och krig

Forskarna bakom studien menar att föroreningar är ett större hot mot mänsklighetens hälsa än krig, terrorism, malaria, HIV, tuberkulos, droger och alkohol.

De framhäver även att det handlar om helt ”onödiga dödsfall”, eftersom det skulle gå att förebygga och förhindra. Bland annat genom stärkta regelverk kring utsläpp.

Positiv trend

Trots att den stora ökningen av antalet förtidsdödsfall orsakade av föroreningar går det även att tyda positiva trender i studien. 

Bland annat har antalet förtidsdödsfall på grund av förorenat vatten minskat och forskarna har noterat en minskning av dödsfallen kopplade till föroreningar i Afrika.

Enligt studien har de sanitära förhållandena förbättrats på kontinenten. Samtidigt ökar dödsfallen i Sydostasien.

Foto: P. Hendry

Text: Redaktionen