Nato varnar för ryska attacker

2023 05 04

Det finns en ”betydande risk” att Ryssland attackerar kritisk infrastruktur i Europa och Nordamerika.

Det uppger David Cattler, Natos biträdande generalsekreterare för underrättelser och säkerhet, i en intervju med Politico.

Enligt Cattler har Ryssland ”aktivt kartlagt” infrastrukturen hos länder som allierar sig med Ukraina.

– Både på land och på havsbotten, framhåller han.

”Avsevärda resurser”

Natos biträdande generalsekreterare varnar för att Moskva kan slå till mot gasledningar och internetkablar.

– Som en del i konfrontationen mot väst, säger Cattler och tillägger:

– Moskvas  militära och civila underrättelsetjänster har avsevärda resurser som Vladimir Putin kan sätta in för att övervaka infrastruktur.

– Vi ser en betydande risk för att kritisk infrastruktur i Europa och potentiellt Nordamerika kan bli föremål för Ryssland som en del av dess krig mot Ukraina.

Nato-tjänstemannen berättar att försvarsalliansen har identifierat en förändring i ryska fartygs agerande på havet.

– Ryssarna är mer aktiva än vi har sett dem på flera år. Deras patruller i Atlanten är för det mesta intensivare än vad vi har sett de senaste åren, säger Cattler och tillägger att ryska fartyg även tar ”större risker”  i Östersjön och Nordsjön.

Ny Natogrupp

Efter sprängningarna av de ryska gasledningarna Nord Stream 1 och 2 i Östersjön har Nato stärkt sin beredskap.

Försvarsalliansen har upprättat en särskild grupp som ansvarar för att samordna insatser för att  skydda undervattensinfrastruktur.

Vem som låg bakom sabotaget mot gasledningarna i Östersjön är inte fastställt.

Men de senaste dagarna har misstankar riktats mot den ryska krigsmakten.

Detta efter att Danmarks försvarsmakt gått ut med ny information.

Den danska försvarsmakten fotograferade i september 2022 det ryska specialfartyget SS-750 i närheten av platsen för sabotagen.

Fartyget är specialiserat för insatser på havsbotten, uppger SVT.

SS-750 är bland annat utrustad med en AS-26 Priz miniubåt.

Foto: President of Russia Office resp Nato

Text: Redaktionen