Nationell särskild händelse

2023 07 29

Polismyndigheten har inlett en nationell särskild händelse.

Oron för terrordåd ökar i Sverige och polisen bekräftar nu att man vidtar allt kraftfullare åtgärder.

– Vi ska samla personer i olika befattningar för att jobba koncentrerat med det här.

Det säger polisens pressekreterare Mark Vadasz till TV4

Vädjar till allmänheten

Polisen uppmanar allmänheten att höja sin vaksamhet.

– Vi ska också vara mer observanta på vad som skiljer sig från en vanlig vardag. Ser man något som skiljer sig ska man rapportera det till polisen. Det är bättre att rapportera en gång för mycket än en gång för lite.

Terrordådet på Drottninggatan

Att polismyndighetens Nationella operativa avdelning med anledning av det allvarliga läget nu inleder en nationell särskild händelse innebär att en kraftsamling nu görs.

Sverige har tidigare haft exempelvis följande nationella händelser:

- De stora skogsbränderna sommaren 2018.

- Terrordådet på Drottninggatan 2017

- Flyktingströmmen 2015

- Statsbesöket av USA:s tidigare president Barack Obama år 2013

Polisen svarar på sin hemsida själv på några centrala frågor avseende nationella särskilda händelser:

Vilka situationer kan det handla om?

– Plötsliga händelser är till exempel naturkatastrofer, terrordåd och stora olyckor.

– Inplanerade händelser kan vara större demonstrationer, fotbollsmatcher med hög hotbild, statsbesök, kungliga bröllop och aktiviteter i samband med politiska val.

Vem fattar beslut om att inleda en särskild händelse?

– När något inträffar regionalt är det vanligtvis regionpolischefen.

– Är det en nationell händelse fattar högsta chefen vid nationella operativa avdelningen, Noa, beslutet.

Vilken typ av stöd kan det handla om?

– Specialistfunktioner från Noa som till exempel mordutredare, nationella bombskyddet, insatsstyrkan eller polisflyget. Regionerna kan också begära förstärkning av poliser i yttre tjänst.

– Då beslutar Noa vilka regioner som ska bidra, och hur många poliser de ska bidra med.

Vilka är fördelarna med en särskild händelse?

Att organisationen formas utifrån problemet. Att man kan plocka in viktiga kompetenser som man normalt inte har tillgång till.

Foto: M. König

Text: Redaktionen