Mystiskt fordon hos Försvarsmakten

2023 06 08

Polisen har larmats till militärregiongruppen i Strängnäs.

Skyddsområdet vid Eldsundsviken är förbjudet att tillträda för allmänheten.

Därför blev personal på Försvarsmakten misstänksamma när de noterade ett okänt fordon inne på området.

Fordonet kontrollerades och polisen larmades till platsen.

Tre gripna

Tre personer fanns i fordonet.

– Samtliga har gripits, framhåller polisen i ett uttalande.

Personerna misstänks nu för tillträde innanför skyddsobjekt.

Utländskt medborgarskap

Samtliga misstänkta har utländskt medborgarskap, uppger polisen. 

Vilket land medborgaskapet tillhör specificeras inte. 

Utredning inleds

Polisen arbetar för att bringa klarhet i vilka personerna är och vad de gjorde på platsen.

En utredning har inletts med omedelbar verkan.

– Formella förhör ska hållas med de gripna. Utredningen ska försöka utröna uppsåtet och deras anledning till att vistas på platsen, uppger polisen.

Försvarsmakten har inte kommenterat händelsen.

Södermanlandsgruppen

Vid Eldsundsviken i Strängnäs finns Södermanlandsgruppen som tillhör hemvärnet.

Gruppens expeditions-, förläggnings- och utbildningslokaler finns på området.

– Södermanlandsgruppens viktigaste uppgifter är att genomföra utbildning av hemvärnsbataljonen och stödja ungdomsverksamhet samt de frivilliga försvarsorganisationerna.

– Därutöver skall den också genomföra totalförsvarssamverkan och stödja säkerhetstjänsten inom Södermanland, framhåller Försvarsmakten.

500 soldater

Hemvärnet i Södermanland består av Södermanlandsbataljonen / 27:e hemvärnsbataljonen. I bataljonen finns två insatskompanier, ett bevakningskompani, en båtpluton samt en flyggrupp.

– Förbandet kan lösa uppgifter på marken, i luften samt i marin miljö. Totalt finns ca 500 hemvärnssoldater i Södermanland, skriver Försvarsmakten på sin hemsida.

Foto: Jimmy Croona Försvarsmakten

Text: Redaktionen