Myndighetens kritik – pengar kan hamna hos kriminella

2023 04 20

Riksrevisionen riktar kritik mot myndigheternas otillräckliga bidragskontroll. 

Varje år betalas 20 miljarder kronor ut till civilsamhället i form av bidrag. Riksrevisionens granskning visar att bidragen kan hamna hos kriminella eller våldsbejakande extremister på grund av bristande kontroll, rapporterar TV4. 

– Vår övergripande slutsats är att bidragskontrollen inte är tillräcklig. Den behöver utvecklas, säger Riksrevisionens revisionsdirektör Leif Svensson till TV4. 

Bygger på tilltro 

Det är 40 svenska myndigheter som ger stöd till civilsamhället. Utbetalningarna till organisationerna bygger nästan helt på tilltro till de uppgifter som lämnas.

– Bidragsgivningen till civilsamhället bygger av tradition på tillit. Samtidigt har risken för fusk och missbruk ökat under senare år. Kontrollerna behöver därför förstärkas, förklarar Leif Svensson i ett pressmeddelande. 

1,4 miljarder 

Riksrevisionen har granskat fyra av de statliga myndigheter som delar ut bidrag till civilsamhället.

Sammanlagt har Jämställdhetsmyndigheten, Myndigheten för stöd till trossamfund, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Socialstyrelsen tillsammans delat ut  1,4 miljarder kronor i bidrag. 

Idag genomförs endast begränsade bidragskontroller. 

Hamna hos kriminella 

Bristen på kontroller gör att det finns en risk för att pengarna hamnar hos kriminella. 

Riksrevisionen bedömer att kontrollmetoder behövs utvecklas och myndigheterna måste arbeta mer riskbaserat.

De önskar även ett nationellt stöd inom vissa kompetensområden såsom ekonomisk brottslighet och våldsbejakande extremism. 

Regeringens svaga styrning

Granskningen redovisar att regeringens styrning har varit svag.

Riksrevisionen menar att det bland annat beror på att bidragen inte ingår i regeringens arbete för att motverka felaktiga utbetalningar. 

– Regeringen behöver förenkla så att myndigheterna kan arbeta effektivt med att upptäcka eventuella felaktigheter, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Foto: T. Barbhuiya

Text: Redaktionen