SVERIGE: Myndighet varnar kunder som väljer fakturabetalning

2022 12 19

Mängder med fakturor anses vara vilseledande.

Just nu är den mest hektiska shoppingperioden på hela året när svenska folket köper eller beställer hem julklappar till familj, släkt och vänner.

Allt fler väljer också att använda sig av alternativet att betala via faktura, det vill säga att skjuta upp betalningen.

Men alternativet är inte problemfritt – anmälningar om otydliga fakturor som vilseleder kunder strömmar in till Konsumentverket.

Problemet är så pass omfattande att myndigheten nu väljer att gå ut men en varning till alla konsumenter som brukar handla på faktura.

Brister hos 6 av 8 bolag

Enligt en granskning som Konsumentverket genomfört visade det sig att sex av åtta kreditgivare hade flera brister när handlar om att utforma korrekta och tydliga fakturor.

– Vi ser flera exempel där konsumenter som valt att betala hela beloppet vid ett tillfälle erbjudits delbetalning av så låga belopp som under 100 kronor, säger Martin Olsson, jurist på Konsumentverket, i ett pressmeddelande.

– Det är anmärkningsvärt att kreditgivare erbjuder delbetalning av så låga belopp till konsumenter som från början har valt fakturabetalning.

Respekterar inte kundens val

Konsumentverket vill också upplysa om att flera av de granskade bolagen har marknadsfört delbetalningsbelopp på fakturor till konsumenter som valt att betala hela beloppet vid ett och samma tillfälle – alltså ett helt annat betalalternativ.

– I de fallen har konsumenternas val av betalningsalternativ inte respekterats utan bolagen har i direkt strid med myndighetens allmänna råd marknadsfört andra kreditalternativ på fakturan, säger Emelie Rogner, även hon jurist vid Konsumentverket, till myndighetens hemsida.

Riskerar betala fel

Enligt Konsumentverket kan det bli aktuellt att öppna tillsynsärenden om det inte blir skärpning hos bolagen. 

– Det finns en risk att konsumenten av misstag betalar ett annat belopp än det avtalade vilket påverkar faktorer som återbetalningstid och totalt belopp som ska betalas. Det lämnas i princip ingen information om vad dessa olika erbjudanden innebär rent ekonomiskt för konsumenten, säger Emelie Rogner.

Kundens ansvar

Samtidigt som det blir mer och mer populärt att betala via faktura påminner Konsumentverkets vägledningscentrum “Hallå Konsument” om att det är kundens ansvar att exempelvis betala tid, även om man inte fått hem sin faktura.

Annars kan företaget ta ut en påminnelseavgift eller skicka ärendet till inkasso.

– Om du har fått en felaktig faktura, påminnelseavgift eller krav från inkasso, måste du protestera till företaget skriftligen, framhåller Hallå Konsument på sin hemsida.

Foto: E. Zhyvchik

Text: Redaktionen


Sänker skatten

2024 04 23

Regeringen överväger flera nya skattesänkningar.

Det uppger finansdepartementet på måndagskvällen.

– Inför budgetpropositionen för 2025 är det angeläget att flera skatteförslag kan förberedas genom remittering för att möjliggöra en samlad behandling av skatteförslag med budgeteffekter, framhåller departementet i ett uttalande.

Det handlar bland annat om följande förslag på skattesänkningar:

  • Sänkt skatt på arbetsinkomster
  • Sänkt skatt på pension
  • Sänkt flygskatt

– Inflationsbekämpningen har fungerat. Vi ser nu att inflationen sjunker på bred front och vi förväntas nå inflationsmålet i år. Inför arbetet med budgeten i höst är fokus att bygga ett rikare och tryggare Sverige.

–  Remisserna fokuserar primärt på tre områden, fortsätta stötta hushåll och företag som har det tufft, öka drivkrafterna till sparande och arbete, och att göra det enklare att driva företag i Sverige, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

1 900 kronor

Enligt förslaget om sänkt skatt på arbetsinkomster föreslås det ordinarie jobbskatteavdraget förstärkas med 8,1 miljarder kronor.

Det skulle innebära att skatten i genomsnitt minskar med cirka 1 900 kronor per år för de som omfattas, uppger regeringen.

Pensionskatten föreslås sänkas genom att det förhöjda grundavdraget för personer som fyllt 66 år förstärks med totalt 1,84 miljarder kronor.

– I genomsnitt minskar skatten med ca 1 100 kronor per person och år för de som omfattas av förslaget om förstärkning av det förhöjda grundavdraget, framhåller regeringen.

Flygskatten föreslås sänkas med 39, 162 eller 259 kronor per passagerare – beroende på slutdestination för flygresan. 

SD måste ge grönt ljus

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Det är dock inte säkert att regeringen och Sverigedemokraterna går vidare med samtliga skattesänkningar som föreslås.

Finansminister Elisabeth Svantesson betonar att det ekonomiska läget, reformutrymmet, finansieringsbehovet och överläggningar mellan regeringen och SD kan komma att påverka om förslagen presenteras i höstbudgeten eller inte.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen


Militären bekräftar – skarp insats vid Gotland

2024 04 22

Under söndagen noterades två kraftiga smällar i Visby på Gotland.

Händelserna väckte stor uppmärksamhet. Tidigt spekulerades det i att Försvarsmakten låg bakom smällarna, men varken Gotlands regemente P18 eller Försvarsmaktens vakthavande kommunikatör kunder bekräfta uppgifterna. Aktörerna uppgav dock att smällarna sannolikt berodde på stridsflygplan som brutit ljudvallen.

Under måndagen går flygvapnet ut med nya uppgifter om smällarna, som var så kraftiga att fönsterrutor började skallra.

Enligt flygvapnets kommunikationschef Louise Levin orsakades smällarna av två stridsflygplan, som genomförde en ”skarp insats”.

– Det var ingen övning utan en skarp insats. Det var en rote Jas 39 Gripen ur vår incidentberedskap som genomförde en incidentinsats, säger hon till tidningen Hela Gotland.

En så kallad rote är benämningen på ett par stridsflygplan som bildar en tät formation.

”Skarp insats”

Under söndagen framkom uppgifter om att smällarna var en del av en pågående militärövning på Gotland.  Louise Levin tillbakavisar uppgifterna.

– Nej, det var en skarp insats, men mer kan jag inte säga, säger flygvapnets kommunikationschef. 

”Ständigt beredda”

Flygvapnet genomför regelbundet insatser för att säkra Sveriges luftrum.

Det finns alltid stridsflygplan redo att lyfta från en bas någonstans i Sverige. Den så kallade incidentberedskapen handlar om att lösa skarpa uppgifter, inom såväl jakt och attack som spaning. Det kan även handla om att identifiera och dokumentera aktiviteter i närområdet, till exempel militära övningar, flygplan eller fartyg.

Efter Rysslands invasion av Ukraina har flygvapnet följt händelseutvecklingen noga.

– Risken för ett väpnat angrepp mot Sverige är på kort sikt fortsatt låg, men vi är ständigt beredda. Vi anpassar beredskapen och ligger alltid steget före vilket ger oss handlingsfrihet att agera vid uppkomna oförutsägbara händelser. Jag känner mig trygg i att vi har en god beredskap i det svenska flygvapnet och Försvarsmakten, säger flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström i ett uttalande.

Foto: Försvarsmakten

Text: Redaktionen