SVERIGE: Myndighet varnar kunder som väljer fakturabetalning

2022 12 19

Mängder med fakturor anses vara vilseledande.

Just nu är den mest hektiska shoppingperioden på hela året när svenska folket köper eller beställer hem julklappar till familj, släkt och vänner.

Allt fler väljer också att använda sig av alternativet att betala via faktura, det vill säga att skjuta upp betalningen.

Men alternativet är inte problemfritt – anmälningar om otydliga fakturor som vilseleder kunder strömmar in till Konsumentverket.

Problemet är så pass omfattande att myndigheten nu väljer att gå ut men en varning till alla konsumenter som brukar handla på faktura.

Brister hos 6 av 8 bolag

Enligt en granskning som Konsumentverket genomfört visade det sig att sex av åtta kreditgivare hade flera brister när handlar om att utforma korrekta och tydliga fakturor.

– Vi ser flera exempel där konsumenter som valt att betala hela beloppet vid ett tillfälle erbjudits delbetalning av så låga belopp som under 100 kronor, säger Martin Olsson, jurist på Konsumentverket, i ett pressmeddelande.

– Det är anmärkningsvärt att kreditgivare erbjuder delbetalning av så låga belopp till konsumenter som från början har valt fakturabetalning.

Respekterar inte kundens val

Konsumentverket vill också upplysa om att flera av de granskade bolagen har marknadsfört delbetalningsbelopp på fakturor till konsumenter som valt att betala hela beloppet vid ett och samma tillfälle – alltså ett helt annat betalalternativ.

– I de fallen har konsumenternas val av betalningsalternativ inte respekterats utan bolagen har i direkt strid med myndighetens allmänna råd marknadsfört andra kreditalternativ på fakturan, säger Emelie Rogner, även hon jurist vid Konsumentverket, till myndighetens hemsida.

Riskerar betala fel

Enligt Konsumentverket kan det bli aktuellt att öppna tillsynsärenden om det inte blir skärpning hos bolagen. 

– Det finns en risk att konsumenten av misstag betalar ett annat belopp än det avtalade vilket påverkar faktorer som återbetalningstid och totalt belopp som ska betalas. Det lämnas i princip ingen information om vad dessa olika erbjudanden innebär rent ekonomiskt för konsumenten, säger Emelie Rogner.

Kundens ansvar

Samtidigt som det blir mer och mer populärt att betala via faktura påminner Konsumentverkets vägledningscentrum “Hallå Konsument” om att det är kundens ansvar att exempelvis betala tid, även om man inte fått hem sin faktura.

Annars kan företaget ta ut en påminnelseavgift eller skicka ärendet till inkasso.

– Om du har fått en felaktig faktura, påminnelseavgift eller krav från inkasso, måste du protestera till företaget skriftligen, framhåller Hallå Konsument på sin hemsida.

Foto: E. Zhyvchik

Text: Redaktionen