SVERIGE: Myndighet utfärdar vindkraftsvarning

2022 12 13

Planerade vindkraftsparker kan skapa stora problem för industrin i norra Sverige.

Det varnar Sjöfartsverket för, enligt Sveriges Radio Ekot.

– Vi kan se en viss oro att etablerar man vindkraftsparker kan det finnas en risk att man bygger i vägen för sjöfarten till de otroligt viktiga hamnarna i norr. Det vore förödande, säger Johan Wahlström på myndigheten.

Står i vägen

Bakgrunden till oron är att flera stora vindkraftsparker planeras att byggas i havet mellan Sverige och Finland, då en utbyggnad av industrin i norr kräver mer el.

Men på vintern bildas is på Bottenviken och Bottenhavet vilket omöjliggör användning av de vanliga farlederna. Då behövs utrymme och möjlighet till alternativa vägar genom isen.

Vindkraften riskerar då att stå i vägen, menar Sjöfartsverket.

– Då måste man hitta den närmsta eller enklaste vägen genom isen, och den styrs av Sjöfartsverkets isbrytare. Fartygen måste fram till de mål de har och det får inte omöjliggöras av att man bygger hinder i vägen. Man får inte sätta sig i en situation där man bygger igen industrin i norr för det vore förödande både för samhället och industrin, säger Johan Wahlström till SR.

Över 300 vindkraftverk

Företaget OX2 planerar att bygga två stora vindkraftsparker utanför Umeå och Kalix med 150 respektive 160 vindkraftverk.

Frågan kommer dock att avgöras av Finlands regering, eftersom de planeras att upprättas i finsk-ekonomisk zon.

OX2 vill dock tona ned Sjöfartsverkets varningar.

– Efter att vi har utrett riskerna tror vi att vi hittar lösningar på de risker som Sjöfartsverket identifierat, uttrycker företaget till SR.

17 procent av elproduktionen

I Sverige domineras vindkraften av landbaserad vindkraft snarare än till havs.

Till en början skedde de största utbyggnaderna snarare i södra än norra Sverige, men det har förändrats de senaste åren. 

Vindkraftsproduktionen står nu för ungefär 17 procent av elproduktionen i Sverige. De senaste årens teknikutveckling har möjliggjort en effektiv produktion i kallt klimat och skogar vilket inneburit en ökad etablering av vindkraft i norra Sverige. Vindkraften är geografiskt spridd över hela Sverige där merparten numera ligger i norra Sverige, framhåller Energimyndigheten på sin hemsida.

Foto: J. De Meulenaere

Text: Redaktionen