SVERIGE: Myndighet utfärdar vindkraftsvarning

2022 12 13

Planerade vindkraftsparker kan skapa stora problem för industrin i norra Sverige.

Det varnar Sjöfartsverket för, enligt Sveriges Radio Ekot.

– Vi kan se en viss oro att etablerar man vindkraftsparker kan det finnas en risk att man bygger i vägen för sjöfarten till de otroligt viktiga hamnarna i norr. Det vore förödande, säger Johan Wahlström på myndigheten.

Står i vägen

Bakgrunden till oron är att flera stora vindkraftsparker planeras att byggas i havet mellan Sverige och Finland, då en utbyggnad av industrin i norr kräver mer el.

Men på vintern bildas is på Bottenviken och Bottenhavet vilket omöjliggör användning av de vanliga farlederna. Då behövs utrymme och möjlighet till alternativa vägar genom isen.

Vindkraften riskerar då att stå i vägen, menar Sjöfartsverket.

– Då måste man hitta den närmsta eller enklaste vägen genom isen, och den styrs av Sjöfartsverkets isbrytare. Fartygen måste fram till de mål de har och det får inte omöjliggöras av att man bygger hinder i vägen. Man får inte sätta sig i en situation där man bygger igen industrin i norr för det vore förödande både för samhället och industrin, säger Johan Wahlström till SR.

Över 300 vindkraftverk

Företaget OX2 planerar att bygga två stora vindkraftsparker utanför Umeå och Kalix med 150 respektive 160 vindkraftverk.

Frågan kommer dock att avgöras av Finlands regering, eftersom de planeras att upprättas i finsk-ekonomisk zon.

OX2 vill dock tona ned Sjöfartsverkets varningar.

– Efter att vi har utrett riskerna tror vi att vi hittar lösningar på de risker som Sjöfartsverket identifierat, uttrycker företaget till SR.

17 procent av elproduktionen

I Sverige domineras vindkraften av landbaserad vindkraft snarare än till havs.

Till en början skedde de största utbyggnaderna snarare i södra än norra Sverige, men det har förändrats de senaste åren. 

Vindkraftsproduktionen står nu för ungefär 17 procent av elproduktionen i Sverige. De senaste årens teknikutveckling har möjliggjort en effektiv produktion i kallt klimat och skogar vilket inneburit en ökad etablering av vindkraft i norra Sverige. Vindkraften är geografiskt spridd över hela Sverige där merparten numera ligger i norra Sverige, framhåller Energimyndigheten på sin hemsida.

Foto: J. De Meulenaere

Text: Redaktionen


Arla ger besked om de nya korkarna

2024 04 20

Arla tror sig ha en förklaring gällande kritiken mot de nya korkarna.

Under den senaste tiden har fastsittande korkar på mjölkkartonger varit hett omdebatterade.

Många har velat se en återgång till tidigare versioner, medan andra inte lägger någon större vikt vid förändringen.

Arla, som är en av aktörerna som genomfört förändringen på sina produkter, tror sig kunna ge ett besked om anledningen till kritiken.

Det rapporterar Sveriges Radio.

Geografiska skillnader

Vad gäller mjölken från Arla så tycks ilskan mot de fastsittande korkarna vara mer intensiv söder om Stockholm.

Presschef Max Wallenberg menar att det hela kan ha att göra med geografiska skillnader.

– Om du bor i Stockholm eller uppåt i landet så har du en kork som många tycker fungerar lite bättre, och bor du längre ner i landet så är det en kork som många tycker funkar lite sämre, säger han till SR.

Får fler klagomål

Arla får in fler klagomål från södra Sverige än från Stockholm och norrut.

– Det beror helt enkelt på var paketen produceras, vid vilket mejeri de görs. Den här korken som har fått mycket kritik, där behöver man trycka till så att det blir ett klick, annars fastnar korken och så får man mjölk överallt.

Därför infördes korkarna

De nya korkarna har införts i samband med att en ny EU-lag klubbas igenom.

– Plastlock från dryckesförpackningar är en av de vanligaste orsakerna till nedskräpning och några av de främst förekommande plastprodukterna upphittade under strandstädningar, förklarar Arla.

– Från och med juli 2024 införs ny lagstiftning från EU som kräver att alla korkar ska sitta fast vid dryckesförpackningar upp till tre liter. 

– För att kunna möta de nya kraven, har vi på Arla redan startat arbetet med att anpassa mejerierna till den nya förpackningsdesignen.

Ska sitta fast

Den nya EU-lagen är klar och tydlig vad gäller återvinningen.

– Enligt EU:s direktiv ska plastlocket sitta fast på förpackningen under hela förpackningens livslängd. Det betyder att hela förpackningen sorteras som pappersförpackning.

Foto: MarcusOscarsson.se

Text: Redaktionen


Nya regler när du går på restaurang – ska gälla i hela landet

2024 04 20

Ett nytt krav kommer att ställas på Sveriges restauranger.

Det meddelar landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

Kullgren har gett Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram föreskrifter om att restauranger och storhushåll måste informera gäster om ursprungsland för kött.

– Många konsumenter vill göra medvetna val om maten de äter och då är god information en förutsättning.

– Regeringen vill därför att konsumenter ska få veta var kött som serveras på restauranger kommer ifrån. Det är bra för djurvälfärden och Sveriges självförsörjningsförmåga, säger ministern.

Kullgren tillägger att det ska vara ”lika enkelt att få veta var köttet kommer ifrån på en restaurang som i en butik”.

Nuvarande regelverk fastslår att butiker måste redovisa ursprungsland för kött, men ett liknande krav finns ej för restauranger.        

Så kan gäster informeras  

Livsmedelsverket ska redovisa sitt uppdrag 15 december.

De nya kraven ska gälla i hela landet och berör färskt, kylt, fryst och malet kött av nöt, svin, får, get och fjäderfä som används som ingrediens i måltider som serveras på restauranger och i storhushåll.

–  Detta är en angelägen fråga för såväl konsumenter som för svenska lantbrukare, framhåller regeringen i ett uttalande.  

Vidare uppger regeringen att en utgångspunkt också är att den administrativa bördan för företagen, kommuner och regioner ska vara så liten som möjligt, samt att det ska det finnas flexibilitet i hur informationen om ursprungsland delges.

– Till exempel genom att informationen kan lämnas muntligt när den efterfrågas av konsumenten, meddelar regeringen.

Nya regler för hämtmat

Sedan tidigare har nya krav för restaurangers hantering av hämtmat införts. 

De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari. 

LÄS MER HÄR:

Nya regler för hämtmat – det här gäller

Foto: A. Haney

Text: Redaktionen