JUST NU: Myndighet utfärdar varning till alla som vill köpa villa

2022 11 29

Många hushåll som tog ett nytt lån för att köpa villa förra året riskerar att gå minus – varje månad.

Det framhåller Finansinspektionen, FI, som nu varnar alla som planerar att köpa villa att se upp, rapporterar Sveriges Radio.

Vid ett scenario med lägre tillväxt och rörliga boräntor på 5,25 procent kan så många som vart sjunde hushåll med nya lån hamna i ett läge där utgifterna överstiger inkomsterna.

– De tog jättestora lån för priserna var höga och de har inte så höga inkomster. De pressas av en kombination av hög inflation, men framför allt stigande räntor och elpriser, säger Henrik Braconier, chefsekonom på FI.

Han tillägger:

– Det gör att många av de här bolånetagarna som köpte villa kommer att ha utgifter för att leva och betala ränta och amortering som är större än deras inkomster.

Låna från släktingar eller pausa amorteringen

Gruppen som FI har analyserat är de som tog ett bolån under fjolåret. Utöver vart sjunde hushåll, eller 14 procent, som beräknas inte kunna betala sina utgifter är prognosen att ytterligare 20 procent kommer att leva precis på marginalen.

– Det är en mer pressad situation för hushållen än vad vi sett på väldigt länge, och på så sätt är vi oroliga, säger Henrik Braconier till SR.

Han konstaterar samtidigt att sparpengar, lån från släktingar eller en tillfällig amorteringspaus från banken kan vara lösningar för att klara ekonomin.

Minskat risktagande

Finansinspektionen slår fast att att stigande räntor och en svagare ekonomi ökar de finansiella stabilitetsriskerna. 

En konsekvens är minskat konsumtionsutrymme för hushållen och en negativ ekonomisk utveckling.

− Viljan att ta risk har nu minskat. Det kan dämpa stabilitetsriskerna på sikt, men hastiga nedgångar i tillgångspriser och en ekonomisk inbromsning innebär i det korta perspektivet högre risker för den finansiella stabiliteten, säger Susanna Grufman, vikarierande generaldirektör på Finansinspektionen, i ett pressmeddelande.

– Det är därför viktigt att bankerna fortsätter att ha stora buffertar.

"Behöver minska sin skuldsättning"

Stora skulder gör också den kommersiella fastighetssektorn känslig för stigande räntor, skriver myndigheten på sin hemsida.

När investerarna inte längre vill ta risker i samma utsträckning blir det både svårare och dyrare för många fastighetsbolag att refinansiera sina skulder.

– Flera högt belånade fastighetsföretag behöver därför minska sin skuldsättning. Denna anpassning är nödvändig men görs i ett läge när sektorn redan är pressad. Bankerna har stora exponeringar mot fastighetssektorn. Men de har också stora kapitalbuffertar vilket skapar motståndskraft och kapacitet av att stödja kreditvärdiga företag, framhåller FI.

Foto: I. Rafith

Text: Redaktionen