JUST NU: Myndighet sätter ned foten – gäller solcellsanvändare

2023 03 21

Rabatten på solcellselen är snart ett minne blott.

Det står klart efter ett beslut från Energimarknadsinspektionen (Ei).

Den rabatterade eller slopade elnätsavgiften för småskaliga elproduktionsanläggningar försvinner.

– Det kan till exempel vara solcellsanläggningar på villatak, uppger Ei.

– När reducerade nätavgiften inte längre ska tillämpas kommer ägaren av dessa produktionsanläggningar att få en höjd nätavgift, meddelar myndigheten.

Blir drabbade

– Det är inte förenligt med EU:s elmarknadsförordning, som har företräde framför nationella bestämmelser, framhåller Ei och tillägger:

– Ägare av mindre produktionsanläggningar ska betala en nätavgift som speglar de faktiska kostnaderna för inmatning av el. En reducering av nätavgiften för småskaliga produktionsanläggningar innebär i praktiken att kostnaden skjuts över på andra nätkunder.

Dyrare kostnader

Det nya beslutet innebär att mindre elproducenter med solcellspaneler på taket får högre månadskostnader.

– I storleksordningen några hundralappar upp till någon eller några tusenlappar per år, säger Anna Werner, vd för Svensk Solenergi, till SvD.

Aktuell fråga

Frågan om reducerad nätavgift har aktualiserats i takt med att allt fler solcellsparker har byggts i Sverige. 

– För producenter kan det finnas stora summor att spara varje år genom att solceller kopplas ihop till mindre grupper så att effekten per grupp underskrider gränsen 1 500 kW, vilket enligt ellagens bestämmelser om reducerad nätavgift skulle kunna en innebära reducerad nätavgift, skriver Ei.

Men enligt elmarknadsförordningen ska varje producent bära sina egna kostnader.

– Det betyder att den aktör som ger upphov till en kostnad också ska betala för den. Kostnaderna ska inte belasta andra nätanvändare, till exempel i form av högre elnätsavgifter, säger Carl Johan Wallnerström, tillförordnad avdelningschef på Ei.

Sätter ned foten

Elmarknadsförordningen och ellagen går således emot varandra, vilket har lett till att elnätsföretagen gjort olika bedömningar huruvida nätavgiften ska reduceras eller inte.

Men nu sätter Ei ned foten.

Elmarknadsförordningen ska prioriteras.

Därmed försvinner rabatten på solcellsel.

– Ei:s bedömning är att bestämmelserna i ellagen inte får tillämpas i strid med elmarknadsförordningen. Nätägare ska därför inte längre reducera nätavgiften för småskaliga produktionsanläggningar, säger Carl Johan Wallnerström.

Foto: V. Solar resp S. EMEA

Text: Redaktionen