JUST NU: Myndighet kritiserar klädregler på skola i Sverige

2022 11 30

Skolinspektionen kräver att Internationella Engelska skolan i Täby vidtar åtgärder gällande reglerna för skolelevernas klädsel.

Bakgrunden är uppgifter från tidigare i år om att den aktuella skolan ska ha mätt kjollängder och linnen på flickelever, rapporterar Dagens Nyheter.

Det fick skolinspektionen att upprätta ett tillsynsärenden, och nu kräver alltså myndigheten att Internationella Engelska Skolan, IES, visar upp konkret förändring i sitt arbete för att säkra elevernas frihet och integritet.

"Visar respekt"

Skolinspektionen har sedan i våras granskat skolan och intervjuat dels elever men även lärare och rektor. 

Man har även sett över skolans interna dokument som eleverna ska förhålla sig till.

– Vi klär oss på ett sätt som passar för en arbetsplats vilket också förbereder eleverna för arbetslivet. Vi visar varandra respekt genom att klä oss på ett sätt som inte väcker anstöt hos någon, framhåller skolan i sina skriftliga ordningsregler.

Får inte visa bh-band

Elever och lärare har även uppgett till inspektionen att reglerna bland annat förbjuder eleverna att visa bh-band, att ha urringade tröjor samt kjolar eller shorts som är kortare än “där fingerspetsarna slutar när eleven står med rak arm och raka fingrar längs med sidan”, skriver DN.

Följer inte flickorna eller pojkarna klädkoden blir eleverna enligt Skolinspektionen bestraffade med tillsägelser.

"Har bytt ledarskap"

Den aktuella skolan uppger att man för närvarande analyserar beslutet om Skolinspektionens föreläggande. Någonting som skolan vill göra innan man implementerar några förändringar.

– Man ska komma ihåg att vi har bytt ledarskap på skolan sedan inspektionen ägde rum. Därför måste vi se över hur Skolinspektionens beslut påverkar verksamheten i praktiken, säger presschef Lars Anders Johansson till DN.

Lånar ut leggings

Tidigare i år pekades IES i Täby ut i en omfattande granskning av Aftonbladet.

Där framkom det att skolan delade ut svarta extrakläder till de flickor vars kjolar inte ansågs vara tillräckligt långa.

– Vi har en tumregel som säger att om eleven står med armarna hängande rakt ner och med knuten näve, så ska kjolen inte vara kortare än nederkanten på näven. Är kjolen kortare så ber vi eleven ta på ett par leggings. Vi har svarta leggings som eleverna får behålla, sade rektorn Alastair Wither till tidningen i april.

Hon tillade:

– Jag har inte varit med om att någon elev har protesterat, och det är inte heller någon förälder som har kontaktat oss och protesterat. Vi har inte uppfattat det som något större problem, skriver Alastair Wither i sitt svar., sade rektorn Alastair Wither till tidningen i april.

Grundlagsskyddad yttrandefrihet

Enligt Skolverkets chefsjurist Ewa Westberg finns ingenting i skollagen som specifikt rör regler kring elevers klädsel.

Däremot finns bestämmelser om respekt för alla elever som individer.

– Skolverket gör bedömningen att hur man väljer att klä sig handlar om individens frihet och integritet, det är alltså ett uttryck för den grundlagsskyddade yttrandefriheten. I skollagen och läroplanerna slås fast att denna frihet och integritet är en del av den värdegrund som ska genomsyra skolan, säger Ewa Westberg till Aftonbladet.

Foto: A. Xin (bilden är en arkivbild och har ingenting med den aktuella skolan eller eleverna i artikeln att göra)

Text: Redaktionen