Myndighet giftlarmar inför Halloween

2023 10 18

En av höstens stora höjdpunkter står alldeles inför dörren.

Halloweensäsongen är här.

Mängder av hushåll pyntar sina hus och trädgårdar med pumpor, fejkat spindelnät, gummiskelett och andra läskiga detaljer för att skapa en så spöklik stämning som möjligt.

Det är också många barn som klär ut sig till häxor, mumier, spöken och andra väsen för att gå runt i grannskapet och fråga om “bus eller godis”.

Men mitt inför firandet går nu Kemikalieinspektionen ut med ett giftlarm som bland annat berör de barn som klär sig i vanliga maskeradkläder med Halloweentema.

Otillåtna ämnen

Kemikalieinspektionen har granskat 297 leksaker och barnprodukter som exempelvis plastleksaker, slajm och utklädningskläder.

I 15 procent av varorna hittades för höga halter av farliga ämnen.

– Bland halloweenartiklarna var andelen ännu högre, där innehöll 20 procent för höga halter, framhåller myndigheten i ett pressmeddelande.

"Mycket giftigt ämne"

Ftalater var det absolut vanligaste ämnet. Det är en grupp ämnen där inte alla är skadliga, men det finns ftalater som kan påverka testiklar och göra det svårare att få barn.

Men det hittades även bly i lödningar på ett flertal elektriska produkter.

Bly är ett mycket giftigt ämne som inte får användas i vissa varor. Det kan skada nervsystemet och påverka till exempel förmågan till inlärning. Foster och barn är särskilt känsliga, varnar Kemikalieinspektionen.

Benskörhet och njurskador

Utöver ftalater och bly var kadmium ett av flera andra farliga ämnen som identifierats. Det sistnämnda är giftigt för både miljön och hälsan och kan leda till benskörhet, njurskador och cancer.

Kemikalieinspektionen betonar att det i de flesta fall inte föreligger någon akut fara för barns hälsa.

– Men de bidrar till den totala exponeringen av farliga ämnen som barn utsätts för och många av dem har egenskaper som kan ge upphov till hälsoproblem om man utsätts för dem under en längre tid, säger Frida Ramström, inspektör på myndigheten, i samma pressutskick.

Felaktig säkerhetsmärkning

Inspektionen har även anmärkt på att 30 procent av varorna antingen saknade rätt märkning eller var felaktigt kvalitetsstämplade.

Till exempel har leksaker och elektriska produkter CE-märkts, EU-stämpeln om säkerhetskrav, trots att de innehållit otillåtna ämnen.

Allra värst har det varit bland produkter som sålts på marknadsplatser på nätet.

Mitt råd till konsumenter är att köpa leksaker av bra kvalité och från väletablerade företag. Då minskar du risken att få hem varor med otillåtna ämnen, säger Frida Ramström.

Foto: Nik

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen