Myndighet går ut med varning om vårdcentraler

2023 10 01

Ekobrottsmyndigheten utfärdar en varning angående svenska vårdcentraler.

Gängkriminaliteten i Sverige har fått allt större uppmärksamhet under den senaste tiden.

En mycket problematisk septembermånad har inneburit att flera oskyldiga människor förlorat livet i samband med våldet.

Statsministern har hållit tal till nationen, och arbete görs nu för att se hur militären kan hjälpa till.

Nu utfärdar Ekobrottsmyndigheten en varning angående gängens koppling till vårdcentraler, rapporterar Sveriges Radio.

Driver vårdcentraler

Varningen handlar om att gängkriminella driver vårdcentraler på olika håll i Sverige.

De tjänar även mer pengar på ekonomisk brottslighet än på narkotika, och utnyttjar företag i allt högre grad.

– Vi pratar nu om att det här är multikriminella. Man ägnar sig åt många olika typer av brottslighet, säger Ekobrottsmyndighetens brottsförebyggande specialist Sara Persson till SR.

“Vårdcentraler och mottagningar”

De gängkriminella har etablerat närvaro i flera olika delar av samhället, nu har man även tagit sig in i sjukvården och driver vårdcentraler.

– Vi ser ju tydliga tecken på att man håller på att ta sig in i hälso-och sjukvården genom att bedriva vårdcentraler och vaccinationsmottagningar. Här är det jätteviktigt att vi inte får in de här personerna i hälso-och sjukvården, fortsätter Persson.

Flera myndigheter

Polisen framhåller att flera myndigheter samverkar för att försöka stoppa den organiserade brottsligheten.

Däribland finns just Ekobrottsmyndigheten.

– Det kan röra sig om allt från narkotikabrott och människohandel till penningtvätt och skattebrott, framhåller myndigheten.

“Unik kompetens”

Myndigheten spelar en viktig roll i att förebygga den ekonomiska brottslighet som gängen bedriver.

– Myndigheten har unika kompetenser inom området ekonomisk brottslighet och företag som brottsverktyg inom organiserad brottslighet är vanligt förekommande. Brottslig verksamhet som rör exempelvis narkotika och vapen efterföljs ofta av brott i näringsverksamhet och penningtvätt.

Foto: M. Manjun

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen