JUST NU: Mycket stark oro bland forskare efter vulkanutbrott

2022 11 30

Strömmen har gått i ett av världens viktigaste klimatobservatorium efter Mauna Loas vulkanutbrott i måndags.

Mauna Loa-observatoriet är ett av de mest använda i världen för att mäta koldioxidnivåer i jordens atmosfär.

Observatoriet har nu tappat tillgången till ström och för närvarande kan inga data registreras på grund av vulkanutbrottet.

– Mauna Loa, som är världens största aktiva vulkan, fick ett utbrott tidigt på måndagsmorgonen – för första gången på nästan 40 år.

Utbrottet bidrog till enorma lavaströmmar som forsade ner för sluttningar och som även påverkade vägen som leder fram till själva Mauna Loa-observatoriet, skriver CNN.

Kan ej mäta koldioxidnivåer

Utbrottet har bidragit till att observatoriet inte har tillgång till ström, vilket påverkar upprätthållandet av den så kallade ”Keeling Curve”, ett slags graf som mäter atmosfärisk koldioxid och som ligger till grund för vetenskapliga bevis vad gäller klimatkrisen.

”Keeling Curve” har bidragit med mätningar av atmosfärisk koldioxid sedan 1950.

Ralph Keeling, som är geoforskare och son till skaparen av ”Keeling Curve” är mycket oroad.

– Det är en stor sak, säger han till CNN.

Kan förändras snabbt

USGS (US Geological Survey) har tidigare uppmanat invånare att vara uppmärksamma och följa utvecklingen efter att Mauna Loas utbrott.

Vulkanens utbrott kan, redan i tidigt stadie, vara mycket kraftfullt och lavaflödets utsträckning kan förändras snabbt.

Den lokala myndigheten, Hawaiian Volcano Observatory (HVO) har genomfört flygspaning för att få en översikt av utbrottet och bedöma risknivån, rapporterar Reuters.

– Över ett dussin jordbävningar med magnitud över 2,5 har drabbat regionen under de senaste två timmarna, framhöll USGS i måndags.

Den kraftfullaste jordbävningen mätte 4,2 på Richterskalan.

Senaste utbrott i april

Mauna Loa har en höjd på totalt 4 170 meter över havet.

Vulkanens senaste utbrott inträffade i mars och april 1984. Lavaflödet från vulkanen sträckte sig över åtta kilometer och nådde närliggande staden Hilo.   

Fakta USGS varningsnivåer

- VANLIG NIVÅ

Vulkanen är i ett vilande, icke-eruptivt tillstånd eller har vulkanaktiviteten upphört och vulkanen har återgått till icke-eruptivt bakgrundstillstånd.

- RÅDGIVANDE NIVÅ

Vulkanen uppvisar tecken på en förhöjd nivå eller har vulkanaktiviteten minskat avsevärt efter en förändring, men fortsätter att övervakas noga för eventuell förnyad ökning.

- HÖJD BEREDSKAP

Vulkanen uppvisar ökad aktivitet och en ökad risk för utbrott eller är utbrott på gång men det utgör en begränsad risk. 

- VARNING 

Farligt utbrott är nära förestående.

Utbrottet har nu bidragit till att forskare måste leta efter nya alternativa platser för MUana Loa-observatoriet.

Källa: US Geological Survey (USGS)

Foto: P Sberni

Text: Redaktionen