Mycket positivt för elkonsumenter

2023 07 02

På söndagen blir elpriserna mycket billiga.

Under större delen av söndagen kommer det råda minuspriser vad gäller elen.

Det tycks nästan handla om rekordpriser, då den billigaste timmen är den femte lägsta någonsin.

Det enligt siffror från Nord Pool, rapporterar Aftonbladet.

– Det är absolut ovanligt, säger Björn Björnsson som är affärsutvecklingschef på Godel.

Så billigt blir det

Mellan klockan 14 och 15 idag ligger elpriset på minus 7,8 öre per kWh.

Under flera andra timmar kommer det röra sig om minuspriser.

– Jag vågar inte säga om det är det dygn med flest minustimmar någonsin. Då hade man behövt göra en ganska ordentlig check i statistiken, fortsätter Björnsson.

– Men jag kan säga såhär: med historiska mått är det absolut ovanligt med så många timmar av negativa priser i Sverige. Det kan jag definitivt konstatera.

Det är anledningen

Anledningen till de låga priserna är vädret som varit, det har både blåsigt en del och varit varmt.

I Danmark är priserna ännu lägre, och landar kring minus 3,3 danska kronor per kWh under söndagen.

Stabilt energiläge

Efter en mycket tung vinter vad gäller svenska elpriser har situationen nu stabiliserats.

Energimyndigheten understryker att elförsörjningen i Sverige för närvarande är stabil, och risken för effektbrist är låg på grund av en förbättrad energisituation i norra Europa.

Även situationen gällande drivmedel bedöms vara god.

– Drivmedelsförsörjningen bedöms som stabil och risken för försörjningsstörningar är låg, förklarar Energimyndigheten.

Det påverkar

Det finns flera saker som påverkar elpriserna.

Energimyndigheten framhåller att elsystemet alltid måste vara i balans, och understryker vikten av trygghet och stabilitet.

– För att skapa ett tryggt elsystem, med god tillgång på el, är systemet sammankopplat med andra länder, fortsätter myndigheten.

– Det finns ett ömsesidigt beroende mellan de sammankopplade länderna för att skapa en stabil elförsörjning.  

Foto: T. Ärlemo Svenska kraftnät

Text: Redaktionen