Mycket positiv prognos för coronasmittan – Men det finns ett hot

2022 02 22

Äntligen! Det troligaste är att Sverige får mycket låga nivåer av smittspridningen fram till sommaren.

Det konstateras när Folkhälsomyndigheten nu presenterar de nya scenarierna gällande det fruktade coronaviruset som skördat stora mängder dödsoffer i Sverige.

Mycket låga nivåer troligt

Det mest sannolika scenariet pekar på att smittspridningen planar ut till mycket låga nivåer från och med mars månad och fram till sommaren meddelar Folkhälsomyndigheten.

De nya scenarierna sträcker sig från den 20 februari till den 20 maj 2022 och det finns stora förhoppningar om en ljus framtid jämfört med de senaste två ödesdigra åren.

Nytt läge i Sverige

– Vi är i ett nytt läge i pandemin där det finns ett brett immunologiskt skydd i befolkningen, eftersom många är vaccinerade och har haft infektionen. Även om smittan skulle öka igen så är det osannolikt att många skulle drabbas av svår sjukdom, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Scenario 0

Anders Tegnell och Company vid Folkhälsomyndigheten presenterar två olika scenarier och det scenario man tror mest på är det så kallade scenario 0.

◾Beskrivning av Scenario 0: Fortsatt spridning av omikronvarianten. Smittspridningen minskar för att plana ut och ligga på mycket låga nivåer från och med mars och fram till sommaren

Scenario 1

Det finns dock ett hot mot scenario 0 och det är om en helt ny virusvariant slår till mot Sverige och detta kallas för scenario 1.

◾Beskrivning av Scenario 1: En hypotetisk ny virusvariant av särskild betydelse antas utvecklas och introduceras omkring den 20 mars, som är lika smittsam som omikron. Bland personer som tidigare infekterats med omikron antas skyddseffekten mot den nya virusvarianten avta efter tre månader. I scenario 1 ökar smittspridningen under våren 2022 och når en topp i mitten av maj.

Riskerar ta sig förbi skyddsvallen

Om en helt ny virusvariant slår till mot Sverige så är oron betydande för att allmänheten inte har skydd om befintliga skyddseffekter av vaccin och tidigare infektion inte hjälper.

Folkhälsomyndigheten bedömer inte utvecklingen i scenario 1 som trolig, men den går inte att utesluta.

Hygien mycket viktigt

– Därför är det viktigt att man har en fortsatt hög beredskap inom hälso- och sjukvården och omsorgen. En god följsamhet till hygienrutiner är grunden för att förebygga smittspridning, säger Anders Tegnell i ett uttalande på Folkhälsomyndighetens webbsida i dag.

– Genom att fortsätta med nationell övervakning och testning inom vård och omsorg kan vi se förändringar i smittspridning och vårdbehov, och även upptäcka nya virusvarianter, säger statsepidemiolog Tegnell.

Högre mörkertal i dag

Folkhälsomyndigheten bedömer att de nya scenarierna är mer osäkra än de som tidigare presenterats eftersom den långsiktiga effekten av varianten omikron är svår att förutsäga. Dessutom är mörkertalet nu högre då rekommendationerna för testning ändrats.

Vaccinet fortsatt A och O

Folkhälsomyndigheten betonar att pandemin är inte över och att vaccination fortfarande är A och O.

– Eftersom vi vet att vaccinet ger ett gott skydd, men att effekten avtar med tiden, så vill jag verkligen uppmana alla att ta sina rekommenderade doser. Ovaccinerade personer är fortsatt överrepresenterade både när det gäller sjukhusinlagda och IVA-vårdade, säger Anders Tegnell.

Foto: Folkhälsomyndigheten YT

Text: Redaktionen