Mycket oroväckande smittspridning i Stockholm

2021 07 22

Ökningen av smittfall i Stockholm ligger på hela 44 % för senaste veckan.

Region Stockholms smittskyddsläkare Maria Rotzén Östlund är mycket bekymrad över det förvärrade läget.

– Ökningen är mycket oroväckande, även om det fortfarande är från låga nivåer. Gruppen 18-29-åringar är de med högst förekomst, och bland dem har många smittats utomlands, säger hon.

Tag även dos 2

– Mitt råd till alla över 18 år är därför: vaccinera dig med två doser när du erbjuds detta för att skydda dig själv och andra, stanna hemma vid symtom, provta dig vid hemkomst från utlandet och alltid vid symtom, samt fortsätt att följa råd och rekommendationer både i Sverige och utomlands, säger smittskyddsläkaren.

784 nya smittade

I huvudstadsregionen har 784 nya fall av covid-19 konstaterats under perioden 13 juli till och med 19 juli. Totalt vårdas 29 personer på sjukhus.

– Träffa så få som möjligt en vecka efter hemkomst från utlandet, för att vara helt säker på att inte sprida smitta vidare, säger Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare i Region Stockholm.

Foto: Region Kronoberg

[yop_poll id="383"]