Mycket glädjande för det svenska försvaret

2023 08 13

Nu kommer ett glädjebesked för Försvarsmakten.

Det har varit stort missnöje bland svenska stridspiloter under en längre tid.

Bland annat handlar det om problem med löner, pensioner, arbetsförhållanden och villkor.

Flera stridspiloter har hoppat av, och utvecklingen har setts som ett stort problem inom försvaret.

– Vi känner till att det finns ett antal som överväger att lämna. Det förefaller så att en del yngre har tappat tilltro till den långsiktiga utvecklingen av flygföraryrket, har Officersförbundets förbundsdirektör Johan Hansson sagt till SvD.

Nytt avtal

Nu ser problematiken dock ut att lösa sig, vilket är ett stort glädjebesked för det svenska försvaret.

Nya avtal inom branschen har lockat tillbaka stridspiloter som tidigare tagit tjänstledigt.

Det rör sig om två nya kollektivavtal där bland annat stridspiloternas löner har höjts.

Det rapporterar SVT.

Blir bättre

Dennis Hedström är chef för flygstaben i Uppsala, och han menar att situationen blir allt bättre.

– Den här situationen börjar se sitt ljus. Vi jobbar aktivt med att behålla, utveckla och få in ny kompetens. Det är den största utmaningen vi har i närtid, säger han.

“Ett reellt problem”

Det har varit en stor oro kring utvecklingen och Försvarsmakten har arbetat intensivt med att försöka få till en lösning.

– I det här fallet har det ju inte varit ett hot utan det har ju varit individer som faktiskt har tröttnat och velat lämna, så det här har varit ett reellt problem, säger Per Martin Sternevi som är ordförande för Försvarspiloternas intresseorganisation.

Mycket krävande

Försvarsmakten beskriver stridspiloternas arbete som mycket krävande, både fysiskt och mentalt.

– Stridspilotens jobb i luften är krävande. Grunden för att utveckla dina färdigheter är övning och åter övning, förklarar Försvarsmakten.

– Du flyger därför dagligen och deltar i övningar såväl nationellt som internationellt. Tiden på marken ägnar du och dina kollegor åt planering och utvärdering av flyguppdrag och flygövningar.

Foto: Försvarsmakten

Text: Redaktionen