JUST NU: Mycket dåliga nyheter för svenska snusare

2022 11 26

Snus kan bli betydligt dyrare i Sverige än vad det är nu.

Sverige är ett av de länder i världen som snusar allra mest.

Nu kommer uppgifter om att EU vill tvinga Sverige att höja skatten på snus, rapporterar Aftonbladet.

Informationen kommer från ett läckt förslag från EU-kommissionen.

Den redan hårt beskattade svensken tycks tåla en hög grad av överförmynderi. Men här tror jag faktiskt vi passerar gränsen, säger Patrik Hildingsson, kommunikationschef på Swedish Match.

Avsevärt dyrare

Om EU-förslaget skulle komma att bli verklighet skulle en dosa General lössnus kunna kosta så mycket som 120 kronor, uppger Aftonbladet.

Priset på en dosa portionssnus skulle öka med 34 kronor och en dosa lössnus med 62 kronor.

Förslaget väntas bli offentligt i början av december varefter EU:s medlemsstater kommer diskutera saken.

Ökar bland unga

En studie från i fjol påvisar att snusanvändningen ökar i Sverige, framförallt i åldrarna 16-29, uppger Folkhälsomyndigheten.

Undersökningen visade att mängden människor som snusar ökar både bland kvinnor och män.

Det här är en utveckling som flera aktörer tillsammans måste arbeta för att bryta. Vi vet att barn och unga är särskilt sårbara och har lättare att fastna i ett nikotinberoende, sade enhetschef Josefin Jonsson om utvecklingen.

Finns hälsorisker

Trots den allmänna förekomsten och användandet av snus finns flera hälsorisker.

Tobakssnus innehåller tobak och nikotin vilket kan bidra till förändringar på munslemhinnan och permanenta skador på tandköttet.

– Snusning påverkar hjärta och kärl genom att bland annat höja blodtrycket och minska kärlens förmåga att vidgas. Personer som snusar har en förhöjd risk att dö veckorna efter en hjärtinfarkt eller stroke jämfört med de som inte snusar, skriver Folkhälsomyndigheten.

Sverige är undantaget

Snus och tuggtobak har varit olagligt i EU sedan 1992 men sedan Sveriges inträde fick landet ett undantag från förbudet.

Detta under förutsättningarna att Sverige inte skulle sälja snus till andra EU-länder.

EU har gjort ett antal försök att komma åt snus som alltjämt är lagligt i Sverige.

Foto: Swedish Match

Text: Redaktionen