JUST NU: Morgan Johansson (S) ryter ifrån mot Twitter

2022 08 08

Regeringen vill införa fler åtgärder för att motarbeta våldsbejakande extremism och terrorism.

Det meddelar justitieminister Morgan Johansson (S) på en pressträff.

Ministern lyfter särskilt det högerextremistiska våldet.

– Det värsta terrordådet som utförts i Norden i efterkrigstiden utfördes av Breivik i Oslo. Antalet dåd från högerradikala individer har ökat på senare år, säger Morgan Johansson enligt DN.

Han hänvisar till att flera våldsdåd har kopplingar till den högerextremistiska miljön, inklusive det knivdåd som skedde i Almedalen.

Gärningsmannen har enligt uppgift kopplingar till den nazistiska gruppen Nordiska motståndsrörelsen (NMR).

Rekrytering sker på nätet

Morgan Johansson betonar att en stor del av rekryteringen till extremistiska rörelser sker på internet.

– En del sociala medier är plattformar för radikalisering. Twitter till exempel är en kloak ibland – för högerextremism, rättshaverism och radikalisering, säger  ministern enligt DN.

Justitieministern meddelar att regeringen vill ge säkerhetspolisen utökad möjlighet att kartlägga extremisters verksamhet på internet.

Regeringen vill även skärpa vapenlagstiftningen. Det ska bli enklare att frånta vapen och svårare att inskaffa vapen på lagligt vis. 

SÄPO och våldsbejakande extremism

  • I Säkerhetspolisens uppdrag ingår att skydda demokratin, bland annat genom att motverka våldsbejakande extremism.
  •  De tre huvudsakliga extremistmiljöerna i Sverige är för närvarande de våldsbejakande islamistiska, högerextremistiska och vänsterextremistiska miljöerna.
  • Säkerhetspolisen fokuserar på brottsligheten, det vill säga de extrema metoder som aktörerna använder sig av eller har för avsikt att använda sig av, inte på ideologier eller åsikter i sig.
  • Det är först i anslutning till brottsligheten som motiv och avsikter är intressanta.
  • Säkerhetspolisen gör löpande bedömningar av de olika våldsbejakande extremistmiljöerna och olika företeelser som kan påverka hotbilden.
  •  Målet är att på kort sikt förhindra terroristattentat och andra grova våldsbrott och på lång sikt minska miljöernas tillväxt, handlingsutrymme och förmåga att underblåsa hotet mot Sverige.
  • Källa: Säkerhetspolisen

Foto: Magnus Liljegren Regeringskansliet

Text: Redaktionen